Skip to main content

jaké jsou změny v sazbách mýtného v Evropě?

V příštích několika letech dojde v Evropě ke změnám v sazbách mýtného. Třída emisí CO2 vozidel se již začíná zohledňovat v systémech mýtného, které se dosud vypočítávaly na základě faktorů, jako jsou náklady na údržbu infrastruktury nebo spravedlivá hospodářská soutěž na trhu. Přechod na udržitelnější mobilitu nákladní dopravy v Evropě vyvolal první změny v sazbách mýtného, zvýšení cen, které se týká zejména těžkých nákladních vozidel, a tedy dopravců a mezinárodních dopravních společností.

Evropské mýtné mění své tarify

Povědomí o životním prostředí a přechod k udržitelnější mobilitě již ovlivňují změny v sazbách mýtného. S novou směrnicí EU o eurovinětách se navždy mění způsob, jakým jsou uživatelům silnic účtovány poplatky za silniční infrastrukturu.

Proč se v Evropě mění mýtné systémy?

Ceny mýtného se liší v závislosti na mnoha faktorech a každá země má svůj vlastní systém, proto je to zásadní aspekt, který musí dopravní společnost při přejezdu hranic zohlednit. Tyto změny jsou obvykle každoročně aktualizovány, mohou být podmíněny časovým harmonogramem a dotýkají se těžkých nákladních vozidel různými způsoby.

Tak je tomu například v Německu nebo Rakousku: v Německu se mýtný systém vztahuje především na nákladní vozidla o hmotnosti nejméně 7,5 tuny, zatímco v Rakousku závisí sazby mýtného na denní době. Právě tyto dvě země jako první oznámily a zavedly novinky v oblasti mýtného. V roce 2024 se totiž bude platit příplatek za mýtné pro těžká nákladní vozidla, která nejvíce znečišťují ovzduší. Cílem změny sazeb mýtného v Evropě je podpořit používání vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi nebo alternativních paliv v souladu s Pařížskou dohodou.

Vývoj mýtného systému v Německu a Rakousku

Změny v sazbách mýtného ve střední Evropě, jak bylo uvedeno výše, se již týkají všech dálnic a státních silnic v Německu, které jako první země změnilo výpočet cen na základě emisí. V případě německého mýtného v roce 2023 došlo ke zvýšení mýtného, které se výrazně dotklo řidičů těžkých nákladních vozidel.  Odhaduje se, že každé vozidlo při průjezdu Německem zaplatí příplatek ve výši přibližně 200 eur za tunu emisí CO2. Začlenění zdražilo jízdné v některých případech o více než 30 %.

Sousední Rakousko si se zavedením změn v rakouském mýtném systému nechalo trochu více času: od 1. ledna 2024 jeho sazby mýtného zohledňují faktory, jako je ujetá vzdálenost, konfigurace náprav, emisní třída Euro a emise CO2. Opatření se dotklo zejména vozidel s maximální přípustnou hmotností nad 3,5 tuny, která jezdí po dálnicích a rychlostních silnicích, jako jsou kamiony, autobusy a těžké obytné vozy. Zde najdete tabulku sazeb mýtného 2024 v Rakousku sestavenou společností FROET.

Za zmínku také stojí, že od ledna 2024 se na části belgických dálnic rovněž zvyšuje systém poplatků za ujeté kilometry.

V roce 2024 změní mýtný systém i Maďarsko

V Maďarsku došlo od ledna 2024 ke změnám v mýtném systému, které se dotkly i odvětví mezinárodní nákladní dopravy v zemi.

Nová maďarská cenová politika mýtného zahrnuje frekvenci používání, míru emisí CO2 -v devíti různých kategoriích- a náklady spojené se znečištěním ovzduší a hlukem -v tomto případě na základě zpoplatněných úseků-. Změny zahrnují také rozšíření zpoplatněné sítě o dálnici M0, novou kategorii náprav „J5″(těžká nákladní vozidla s 5 a více nápravami) a poplatek za externí náklady na znečištění ovzduší, hluk a emise CO2 způsobené dopravou.

Touto změnouse tak zvýšily sazby mýtného v Maďarsku v průměru o přibližně 30 %. Kromě toho již nebude možné platit mýtné v hotovosti. V jiných východoevropských zemích, například v Polsku, byly sazby mýtného rovněž nedávno upraveny, i když na nižší úrovni. V tomto případě činí nárůst přibližně 13,2 %.

Dánsko plánuje změny v mýtném systému od roku 2025

Dánsko se také připojuje k úsilí o ekologičtější dopravu a zaměřuje se na kamiony nad 12 tun. Od ledna 2025 bude v této severské zemi zavedeno nové mýtné pro kamionovou dopravu na základě výpočtu emisí a ujetých kilometrů na státních silnicích a částech městské silniční sítě. V roce 2027 má vstoupit v platnost stejný systém pro vozidla o hmotnosti 3,5 tuny a vyšší. Mýtné se bude od 1. ledna 2028 vztahovat na celou dánskou veřejnou silniční síť

Cílem dánské vlády je snížit emise CO2 do roku 2025 o 0,3 milionu tun a do roku 2030 o 0,4 milionu tun.

Plánované evropské mýtné ve Španělsku v boji proti emisím CO2

Na francouzských dálnicích se náklady na mýtné zvýší v průměru o 3 % na všech sítích a v Belgii byla zavedena nová kategorie nulových centů na kilometr pro vozidla s nulovými emisemi ve Flandrech. Na Pyrenejském poloostrově byl rovněž zaznamenán růst nákladů, přičemž ve Španělsku se mýtné zvýšilo o 5 % až 6,65 %, zatímco v Portugalsku se zvýšení pohybuje od 1,90 % do 2,1 %.

Pokud jde oemise, je třeba poznamenat, že systém mýtného ve Španělsku se neubírá stejnou cestou, i když se očekávají změny. Španělská vláda a Brusel se dohodly, že v roce 2024 nebude mýtné zavedeno, výměnou za závazek hledat jiné alternativy, například posílení nákladní železniční dopravy. Zdá se však, že opatření na snížení emisí z velkých dopravních prostředků ve Španělsku není přesvědčivé a že by mohlo dojít ke změnám.

Podle zdrojů Europa Press plánuje Evropská unie zavést úpravy španělského systému, které by postihovaly emise skleníkových plynů ze silniční dopravy nebo bydlení. Opatření by vedlo k zavedení daně z CO2 od roku 2027. Evropské mýtné, které ovlivní náklady na dopravu.

Jak ovlivňuje mýtné za ujetou vzdálenost a emise CO2 odvětví nákladní dopravy?

Proces novelizace Směrnice o Eurovinětě byl složitý a zdlouhavý a nyní se také zaměřuje na emise z dopravy v celosvětovém měřítku. Princip „ten, kdo znečišťuje, platí“ se do mýtného systému dostává formou poplatku: mýtné systémy již nejsou založeny na době používání, ale na ujeté vzdálenosti, což je považováno za spravedlivější, účinnější a efektivnější.

Změna mýtných sazeb v Evropě má těmito opatřeními povzbudit přepravní společnosti k hledání lepších řešení pro snižování emisí CO2 a také výrobce k vývoji technologií, které nejlépe vyhovují novým potřebám tohoto odvětví. Zásadní cíl, který má přispět k přechodu na udržitelnější přepravu a k dosažení klimatických cílů stanovených EU: stát se do roku 2050 CO2 neutrálním kontinentem, jak je uvedeno v Evropské zelené dohodě z roku 2019.