Skip to main content

Quins són els canvis en les tarifes de peatge a Europa?

Es produiran canvis en les tarifes de peatge a Europa durant els pròxims anys. La classe d’emissions de CO2 dels vehicles ja comença a tenir-se en compte en els sistemes de peatge, que fins ara es calculaven en base a factors com els costos de manteniment de la infraestructura o la competència lleial al mercat. La transició cap a una mobilitat de mercaderies més sostenible a Europa ha suscitat els primers canvis en les tarifes dels peatges, augments de preu que afecten especialment els vehicles pesants i, per tant, els transportistes i les empreses de transport internacional.

Els peatges europeus modifiquen les seves tarifes

La conscienciació mediambiental i l’avenç cap a una mobilitat més sostenible ja afecten la configuració de les modificacions de les tarifes de peatge. Amb la nova Directiva Eurovinyeta de la Unió Europea, la forma en què es cobra als usuaris per la infraestructura viària està canviant per sempre.

Per què estan canviant els sistemes de peatge a Europa?

Els preus en els peatges varien per molts factors i cada país té el seu propi sistema, per això és un aspecte fonamental que l’empresa de transport ha de tenir en compte en creuar la frontera. Aquestes modificacions solen actualitzar-se anualment, poden anar condicionats a un horari de pas i afecten de diferent manera els vehicles pesants.

És el cas d’Alemanya o Àustria, per exemple: el sistema de peatge del primer s’aplica principalment a camions de mínim 7,5 tones, mentre que a Àustria les tarifes del peatge depenen de l’hora del dia. Precisament, aquests són els dos primers països que han anunciat i implementat novetats pel que fa a peatges. I és que, 2024 ve marcat per l’aplicació d’un recàrrec als vehicles pesants més contaminants a través dels peatges. L’objectiu amb el canvi de tarifes de peatge a Europa és promoure l’ús de vehicles amb baixes emissions o zero, o combustibles alternatius, en consonància amb l’Acord de París.

L’evolució en els sistemes de peatge d’Alemanya i Àustria

Els canvis en les tarifes de peatge a Europa Central, com dèiem, ja afecten totes les autopistes i carreteres nacionals d’Alemanya, que ha estat el primer país a modificar el càlcul dels seus preus en base a les emissions. En el cas del peatge alemany el 2023 s’ha aplicat un augment de les tarifes que ha afectat substancialment els conductors de vehicle pesant.  S’estima que cada vehicle paga un recàrrec d’aproximadament 200 euros per tona de CO2 emesa en creuar per Alemanya. La inclusió ha arribat a encarir les tarifes més d’un 30% en alguns casos.

Àustria, el país veí, ha trigat poc més a aplicar canvis en el sistema de peatge austríac: des de l’1 de gener de 2024 les seves tarifes de peatge tenen en compte factors com la distància recorreguda, la configuració d’eixos, la classe d’emissions Euro i el rendiment de CO2. La mesura ha afectat especialment vehicles amb una massa màxima autoritzada superior a 3,5 tones que circulin per en autopistes i autovies, com camions, autobusos i autocaravanes pesades. Et recordem que aquí pots trobar el quadre de tarifes de peatge 2024 a Àustria recopilat per la FROET.

També cal destacar que, des de gener de 2024, part de les autopistes belgues també han patit un augment del sistema de tarificació per quilòmetre.

Hongria també modifica el sistema de peatges el 2024

A Hongria hi ha hagut modificacions en el seu sistema de peatges des del gener del 2024 que també han afectat el sector del transport per mercaderies amb ruta internacional al país.

La nova política hongaresa de preus de peatge inclou la freqüència d’ús, la taxa d’emissió de CO2 -en nou categories diferents- i els costos relacionats amb la contaminació atmosfèrica i acústica -en aquest cas, basats en els trams de peatge-. Entre els canvis, també destaca una ampliació de la xarxa de peatge que inclou l’autopista M0, una nova categoria d’eixos “J5” (vehicles pesants amb 5 o més eixos) i una taxa per costos externs de la contaminació atmosfèrica, soroll i emissions de CO2 provocades pel trànsit.

Així, els canvis de les tarifes de peatge a Hongria han augmentat una mitjana al voltant del 30%. A més, els pagaments de peatge ja no seran possibles en efectiu. En altres països de l’est d’Europa com Polònia, les tarifes de peatge també s’han ajustat recentment, tot i que amb un cost menys elevat. En aquest cas, l’augment és d’aproximadament el 13.2%.

Dinamarca preveu canvis en el seu sistema de peatge a partir del 2025

Dinamarca també se suma a l’objectiu de fer el transport més ecològic i posa el focus en els camions de més de 12 tones. A partir del gener del 2025, el país nòrdic implantarà un nou peatge per a camions basat en el càlcul d’emissions i en els quilòmetres recorreguts en carreteres estatals i parts de la xarxa de carreteres municipals. El 2027 està previst que el mateix sistema entri en vigor per a vehicles a partir de 3,5 tones. El peatge s’aplicarà a tota la xarxa de carreteres públiques daneses a partir de l’1 de gener de 2028

L’objectiu del govern danès és assolir una reducció de 0,3 milions de tones en emissions de CO2 per al 2025, i de 0,4 milions el 2030.

El peatge europeu previst a Espanya per combatre les emissions de CO2

A les autopistes franceses els costos de peatge augmentaran de mitjana un 3% a totes les xarxes i a Bèlgica s’ ha establert una nova categoria de zero cèntims per quilòmetre per a vehicles sense emissions a Flandes. A la península ibèrica també s’ha notat un creixement dels costos, amb un  augment de la tarifa de peatge a Espanya que oscil·la entre el 5% i el 6.65%, mentre que a Portugal s’observa un augment que va des de l’1.90% fins al 2.1%.

Quant a emissions, cal destacar que el sistema de peatge a Espanya no està seguint el mateix camí, encara que s’auguren canvis. El govern espanyol i Brussel·les van acordar no introduir peatges el 2024, a canvi de comprometre’s a buscar altres alternatives, com impulsar el transport de mercaderies per ferrocarril. Però sembla que la mesura per reduir les emissions dels grans transports a Espanya no acaba de convèncer, i podrien arribar canvis.

Segons van apuntar fonts d’Europa Press, la Unió Europea preveu introduir modificacions en el sistema espanyol per penalitzar les emissions de gasos efecte hivernacle a través del transport per carretera o els habitatges. La mesura es traduiria en un impost al CO2 a partir del 2027. Un peatge europeu per al transport que afectarà els costos del transport.

Com afecten els peatges basats en la distància i les emissions de CO2 en el sector dels camions?

La tramitació de la modificació de la Directiva de l’Eurovinyeta ha estat complexa i llarga, i ara també posa el punt de mira en les emissions del transport a escala global. El principi de “qui contamina paga” arriba als peatges en forma de taxa: els sistemes de peatge deixen de basar-se en el temps d’ús i es fixen en la distància recorreguda, la qual cosa es considera més just, eficient i efectiva.

El canvi de tarifes de peatges a Europa amb aquest tipus de mesures estan pensades per instar les empreses de camions a trobar millors solucions per reduir les emissions de CO2, així com als fabricants a desenvolupar la tecnologia que millor s’ajusti a les noves necessitats del sector. Una meta imprescindible per contribuir al canvi cap a un transport més sostenible i complir els objectius climàtics que s’ha fixat la UE: ser un continent neutre en emissions de CO2 el 2050, tal com es va concretar en l’Acord Verd Europeu del 2019.