Innovation

Společně postupujeme rychleji

Prezentace

Náš závazek do budoucna

V OnTurtle jsme odhodláni postupovat vpřed a neustále zlepšovat naši práci. Inovaci chápeme jako něco, co se zaměřuje na společnosti a lidi, a vždy usilujeme o nejvyšší kvalitu, bezpečnost a odpovědnost při navrhování našich služeb.

Proto spolupracujeme s našimi partnery a zákazníky, abychom každým dnem mohli zlepšovat služby společnosti OnTurtle.

OnTurtle BE GREEN

Together for us, together for the future

PLYN

Naše síť s více než 99 čerpacími stanicemi poskytuje ekologičtější pohonné hmoty

Workshop

Budujeme budoucnost s vámi

VaVaI

Vždy v čele

CSR

Agenda 2030

Kontakt s OnTurtle

Jsme vám k dispozici pro rozšíření jakýchkoli informací, které potřebujete, nebo zodpovězení vašich otázek a pochybností. Napište nám!