OnTurtle BE GREEN

Together for us, together for the future

Prezentace

Naší odpovědnou a udržitelnou prací chceme vytvořit dopad na společnost

V OnTurtle jsme odhodláni spojit své síly, abychom dosáhli cílů stanovených v Agendě OSN 2030, a zajistit tak svou odpovědnou a udržitelnou prací přínos pro společnost.

Proto realizujeme různé iniciativy, které nám pomáhají podporovat dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Klíčovým místem, kde může společnost OnTurtle přijmout opatření k naplnění cílů udržitelného rozvoje, jsou především naše stanice a kanceláře, a proto máme prvky, které nám mimo jiné umožňují výrazně snížit spotřebu energie nebo upravovat vodu znečištěnou uhlovodíky za účelem oddělení škodlivých částic.

Fotovoltaické panely

Instalace solárních panelů na stanicích společnosti OnTurtle výrazně snížila náklady na energii a pomohla nám začlenit využívání obnovitelné a udržitelné energie.

Průměrná roční výroba: 29 960 kW
Průměrné roční snížení emisí C02: 7 490 kg

Separátor uhlovodíků

Odlučovač plastů z pneumatik

Předfiltr

Světlo

Celá stanice a parkoviště jsou vybaveny nejmodernějšími LED diodami.

Tepelné panely pro ohřev vody

30 m2 pro odběr teplé vody a její následné použití v šatnách a sprchách pro dopravce a zaměstnance stanice.

Kotle poslední generace

Úprava a změkčování vody

Kontaktujte OnTurtle

Jsme vám k dispozici pro rozšíření jakýchkoli informací, které potřebujete, nebo zodpovězení vašich otázek a pochybností. Napište nám!