Skip to main content

Rozhovor s Julií Pozo, ředitelkou ICT společnosti OnTurtle

„Jsme organizací orientovanou na dokonalost, takže neustálé zlepšování je součástí kultury naší organizace, naší DNA,“ říká Julia Pozo, naše ředitelka ICT. Toto tvrzení lze extrapolovat na jakoukoli oblast služby OnTurtle. Pozo připomíná, že v případě rovného zastoupení žen a mužů se nejedná o normu. „Svět práce je obecně organizován podle mužského řádu“. Objevili jsme další z aspektů, na kterém společnost pracuje: digitalizaci společnosti.

Kampaň #WomeninTransport je součástí našeho závazku zviditelnit a normalizovat přítomnost žen v odvětví dopravy očima našeho ženského týmu.

 

  • Jak a kdy začalo vaše dobrodružství ve světě dopravy?

Ve světě dopravy jsem začínala na placených stážích ve společnosti TUZSA, která spravuje městskou autobusovou dopravu v Zaragoze. Již 17 let pracuji ve společnostech spojených s přepravou cestujících po silnici (autobusy), komunikuji s řediteli, klienty, dodavateli a pracovníky těchto společností, které sdílejí procesy, okruhy, zájmy a problémy společné nákladním přepravcům.

  • Existuje stereotyp, že doprava je spíše mužským odvětvím. Myslíte, že je to oprávněné?

Svět práce je obecně organizován podle mužského řádu. Myslím, že svět dopravy není výjimkou. V OnTurtle máme 50% zastoupení žen, ale to není to není v odvětvích souvisejících s dopravou běžné.

  • Kromě dopravy je váš úkol v OnTurtle spojen s digitalizací, což je koncept, který byl vždy jedním z nedokončených úkolů v tomto odvětví. V čem spočívá vaše práce?

Ve své funkci ředitelky ICT musím podporovat, propagovat a spolupracovat na digitalizačních iniciativách, které vznikají v různých oblastech společnosti, s konečným cílem posílit a poskytnout autonomii každému z oddělení organizace, pokud jde o řízení vlastních digitalizačních procesů. Jsem také zodpovědná za zajištění souladu mezi vhodností každého softwarového/hardwarového nástroje a jeho účelem.

  • Proč by se měly dopravní podniky ve svých organizacích zavázat k této transformaci?

Digitalizace usnadňuje organizacím růst efektivity a výkonnosti, což je samo o sobě dobrým důvodem, proč k ní přistoupit. Kromě těchto „praktických“ důvodů se však náš svět stále více digitalizuje a to zejména mimo pracovní prostředí, kde nedigitální svět už téměř neexistuje. Rozdíl mezi digitalizací v pracovním a osobním prostředí se každým dnem zvětšuje a očekávání našich zákazníků a zaměstnanců se stále více orientují na digitální zážitky. Pokud je nedokážeme uspokojit, těžko si klienty a talenty udržíme.

Technologie postupují téměř frenetickým tempem a doprava se nezastavuje. To nás nutí neustále sledovat možné změny?

Jsme organizací orientovanou na dokonalost, takže neustálé zlepšování je součástí kultury naší organizace, naší DNA. Změny k lepšímu můžeme provádět v jakékoli oblasti organizace, v jakékoli interakci se zákazníky a v jakékoli službě. Je to nejspolehlivější a nejsolventnější způsob, jak i nadále zůstat měřítkem v našem sektoru.