Skip to main content

Rozhovor s Evou González Jones, ředitelkou pro organizaci lidských zdrojů ve společnosti OnTurtle

Naše březnová kampaň #WomeninTransport nás tentokrát zavede do oblasti lidských zdrojů: Eva González Jones je naše ředitelka pro organizaci lidských zdrojů. Díky jejímu pohledu zjišťujeme, že se sice ubíráme správným směrem, ale v mnoha ohledech je před námi ještě dlouhá cesta. „Jsou sektory, ve kterých je genderová nerovnost méně viditelná a v jiných se stává velmi evidentní,“ vysvětluje, „v našem případě jsme vytvořili politiku inkluzivního výběru, která nám pomáhá být stále více spravedlivější.“ V současnosti v OnTurtle tvoří 50 % pracovní síly ženy.

  • Jak a kdy začalo vaše dobrodružství ve světě dopravy?

Než jsem začala pracovat v OnTurtle, nevěděla jsem o světě dopravy absolutně nic, byla to moje první zkušenost v tomto sektoru. Mohlo by se zdát, že jsem se vydala do velmi mužského světa, ale to není náš případ. Kromě čerpacích stanic, kde máme větší počet mužů než žen, je zbytek celkem vyrovnaný: máme ženy v obchodě, v administrativě, v marketingu… atd. Když jsem s tímto dobrodružstvím začala, byl jsem příjemně překvapena.

  • Ve vašem případě je vaše role spojena s HR. Myslíte si, že 50% zastoupení žen v práci je běžné?

Běžné to není, ale nejen v dopravě, platí to pro většinu firem. Existují sektory, ve kterých je tato nerovnost méně viditelná a v jiných je velmi patrná. V našem případě jsme vytvořili zásady inkluzivního výběru, které nám pomáhají být stále více spravedlivější.

  • Existují rozdíly v hledání talentu, když mluvíme o pohlaví?

Při výběru kandidátů nebereme v potaz pohlaví, ale konkrétní schopnosti a potřeby pro konkrétní pozici. Důležitá je osobnost a role, kterou může plnit.

  • Myslíte si, že se společnosti v určitém věku stále více zaměřují na mužské profily?

Bohužel stále existuje příliš mnoho společenských stigmat a kulturních hodnot z minulosti, které ženám v určitém věku vůbec nepomáhají. Proto musíme stále pokračovat na inkluzi na všech úrovních.

  • Změnily něco například nedávné změny týkající se rodičovské dovolené?

Všem nám pomáhají si uvědomit, že zodpovědnost za výchovu dětí není pouze ženská záležitost. Je to také záležitost mužů a podílejí se na ní i firmy a společnost. Jde o společnou povinnost, a pokud je změna zákona cestou ke zlepšení, pak ji vítám.

  • Hlásí se na některé specifické pozice více mužských kandidátů?

Dalo by se říci, že v našem případě je to více patrné zejména provozních a fyzických pracovních míst, kde se střídají směny. Zřídka se nám hlásí ženské kandidátky.

  • Jak společnost OnTurtle podporuje rovnost žen a mužů a prolamuje skleněný strop ve světě práce?

Například zásady odměňování, výběr kandidátů, řízení, školení nebo plány rovnosti.

  • Doprava je neustále se měnící odvětví. Myslíte si, že jdeme správným směrem?

V našem případě jsou to naši hlavní klienti. Právě naši klienti musí sázet na rovnost z hlediska pohlaví. I když za volantem můžeme vidět stále více žen, zdaleka to není 50 %.