Skip to main content

Rozhovor s Martou Fàbregas, hlavní obchodní a marketingovou manažerkou společnosti OnTurtle

50% zastoupení žen v práci není obvyklé, ale uvidíme to stále častěji. Marta Fábregasová, naše hlavní obchodní a marketingová manažerka, uzavírá náš okruh rozhovorů #WomeninTransport, jejichž cílem je zviditelnit ženy v odvětví dopravy. Její počátky v 90. letech nabízely z hlediska parity zcela odlišný obraz, i když vše nasvědčuje tomu, že se ubíráme správným směrem. „Vždy to byl sektor, kde převažovali muži a je tomu tak i nadále, zejména na úrovni přepravců. Postupně se ale prosazují i ženy,“ říká.

  • Jak a kdy začalo vaše dobrodružství ve světě dopravy?

V roce 1995, kdy jsem nastoupila do RedTortuga, abych mohla pracovat pro komerční účely a začala internacionalizovat společnost.

  • Jaký byl tehdy svět dopravy z genderového hlediska a jaký je nyní?

Vždy to byl sektor, kde převažovali muži a je tomu tak i nadále, zejména na úrovni přepravců. Postupně se ale prosazují i ženy. Ženy začínají mít silné zastoupení na manažerské úrovni a je stále běžnější je na těchto pozicích vidět.

  • Myslíte si, že 50% zastoupení žen v práci je běžné, když mluvíme o dopravě?

Ne, běžné to není. Naše společnost je z 50 % tvořena ženami. A jsem na to velmi hrdá. Ve společnosti OnTurtle se snažíme podporovat rovnost žen a mužů. Například v rámci Měsíce žen podporujeme a snažíme se zviditelnit a ocenit přítomnost žen ve světě dopravy.

  • Doprava je neustále se měnící odvětví. Jsme na správné cestě?

Ano, směřujeme správným směrem k rovnosti žen a mužů. Stále máme před sebou hodně práce, je to běh na dlouhou trať, ale bylo dosaženo velkého pokroku, který bude pokračovat i v příštích letech.