Skip to main content

Od 1 stycznia pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony poruszające się na francuskich drogach są zobowiązane do oznakowania martwego pola widzenia kierowcy. Obowiązek ten jest zawarty w kodeksie drogowym i został zatwierdzony wraz z ustawą 2019-1428 z dnia 24 grudnia 2019 roku dotyczącej transportu.

Dzięki tej reformie rząd francuski ma nadzieję poprawić bezpieczeństwo najbardziej narażonych użytkowników dróg, którzy często nie zdają sobie sprawy z istnienia martwego pola w dużych pojazdach, co prowadzi do wypadków, którym można uniknąć.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przepisu.

Jakie pojazdy należy oznakować?

Obowiązek dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, z wyjątkiem:

 • pojazdów rolniczych i leśnych;
 • pojazdów służb drogowych;
 • pojazdów interwencyjnych służb zarządzających autostradami lub drogami szybkiego ruchu;
 • pojazdów silnikowych lub przyczep, których konstrukcja uniemożliwia umieszczenie elementów oznakowania w wymagany sposób.

W jaki sposób można umocować oznakowanie?

 • Przez przyklejenie.
 • Za pomocą nitów.
 • Używając dowolnego innego mocowania.
 • Przez pomalowanie oznakowania na karoserii.

Czy obowiązek dotyczy pojazdów zagranicznych?

Tak, jednak jeśli mają już równoważne oznakowanie zarówno po bokach pojazdu, jak i z tyłu, zatwierdzone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych środków.

Co się stanie, jeśli oznakowanie nie będzie zgodne ze wzorem zatwierdzonym przez rząd francuski?

Jeżeli oznakowanie zostanie umieszczone zarówno po bokach, jak i z tyłu pojazdu przed 31 marca 2021 roku, zostanie uznane za adekwatne przez okres 12 miesięcy od opublikowania zarządzenia w dzienniku urzędowym.

Gdzie należy umieścić oznakowanie?

Oznakowanie należy umieścić po obu stronach i z tyłu pojazdu, aby było widoczne w każdych okolicznościach i nie zakrywało tablic rejestracyjnych, napisów ani świateł i urządzeń sygnalizacyjnych i aby nie zasłaniało pola widzenia kierowcy.

Gdzie dokładnie należy umieścić oznakowanie?

Przygotowaliśmy różne obrazki, które w prosty sposób ilustrują miejsca, w jakich należy umieścić oznakowanie.

 • Ciężarówka: z tyłu po prawej stronie, w odległości od 0,9 do 1,5 metra od podłoża; i po każdej stronie w tej samej odległości od podłoża, w obrębie pierwszego metra od przodu, bez zasłaniania przeszklonych powierzchni.

 • Ciągnik: oznaczenie powinno znajdować się z tyłu w miejscu zgodnym z charakterystyką techniczną pojazdu; z każdej strony specyfikacje są takie same, jak dla ciężarówek.

 • Pojazdy z przyczepą: na przyczepie oznaczenie należy umieścić w taki sam sposób jak na ciężarówce, biorąc pod uwagę, że powinno znajdować się po bokach w odległości do pierwszego metra od przodu nadwozia. W naczepach na pierwszym metrze od zaczepu.

Jakie są wyjątki od określonych pozycji?

Wymagania dotyczące wysokości:

 • Jeśli z przyczyn technicznych oznaczenia nie można umieścić na wysokości od 0,9 do 1,5 metra od podłoża, należy je umieścić jak najbliżej określonego odstępu, ale nie wyżej niż na wysokości 2,1 metra.

Wymagania dotyczące oznakowania bocznego:

 • W pojazdach z systemem bezpośredniego widzenia u dołu drzwi lub z przeszklonymi drzwiami należy umieścić oznakowanie jak najbliżej określonej odległości, nie dalej niż 3 metry od przodu, chyba że konstrukcja pojazdu nie pozwala na umieszczenie ich bez zasłaniania części szyby.
 • Kryteria umieszczania oznakowania bocznego nie będą miały zastosowania do przyczep, w przypadku których jest to technicznie niemożliwe. W takich przypadkach oznakowanie należy umieścić w pozycji zgodnej z ich charakterystyką techniczną.

Wymagania dotyczące oznakowania z tyłu:

 • Kryteria umieszczania oznakowania tylnego nie będą miały zastosowania do pojazdów, w przypadku których jest to technicznie niemożliwe. W takich przypadkach należy umieścić oznakowanie w pozycji zgodnej z charakterystyką pojazdu.
 • Przykłady takich pojazdów to: kontenerowce, pojazdy ciężarowe przewożące samochodowy, ciągniki na naczepy, cysterny, pojazdy platformowe, Dolly.

Co z pojazdami wyposażonymi w plandeki do załadunku bocznego?

Zaleca się umieszczenie oznakowania przez namalowanie.

Czy pojazdy platformowe są zwolnione z oznakowania?

Nie. Chociaż z technicznego punktu widzenia nie można na nich umieścić oznakowania w odległości określonej w przepisach, oznakowanie należy umieścić w pozycji zgodnej z ich charakterystyką; np. za pomocą zdejmowanego lub stałego wspornika.

Gdzie należy umieścić oznakowanie w przypadku pojazdów Ampliroll?

Na samochodzie, nie na nadwoziu.

A w przypadku pojazdów kontenerowych?

Na pojeździe, nie na kontenerze.

Gdzie oznakowanie powinny umieścić pojazdy, które przewożą samochody?

W pozycji zgodnej z ich charakterystyką techniczną.

A co z pojazdami do transportu drewna?

Są zwolnione z umieszczania oznakowania, ponieważ należą do pojazdów, w przypadku których jest to technicznie niemożliwe.

Firma OnTurtle zdaje sobie sprawę z konieczności przestrzegania przez wielu naszych klientów nowych przepisów, dlatego przygotowała naklejane oznakowania zgodnie z przepisami francuskimi, które uzyskały homologację i tym samym są dopuszczone do stosowania w środowisku miejskim. W przypadku wątpliwości prosimy napisać na adres e-mail customerservice@onturtle.eu.