Skip to main content

Pomimo trudności, jakie pandemia Covid-19 spowodowała w sektorze transportu drogowego, firma OnTurtle zamyka rok 2020 dodatnim bilansem. Jako wiodąca firma w zakresie usług zarządzania flotą, przezwyciężyliśmy sytuację, aby kontynuować naszą międzynarodową ekspansję. W roku jubileuszu 25-lecia istnienia firmy zdobyliśmy nowe rynki w Europie dzięki ekspansji we Włoszech i w Polsce oraz zwiększyliśmy sieć stacji benzynowych o prawie 35% w ciągu 2019 roku. Ponadto, mając na uwadze problemy związane z pandemią, chcieliśmy zamanifestować nasze wsparcie dla przewoźników za ich nieocenioną pracę w najtrudniejszych miesiącach roku. 

Wzrost o 8% w stosunku do 2019 roku 

Rok 2019 zamknęliśmy ze 1486 stacjami oraz z prognozą wzrostu, którą udało nam się utrzymać na dodatnim poziomie. Wiosną ubiegłego roku pandemia Covid-19 doprowadziła do zastoju światowej gospodarki, a jej konsekwencje są nadal odczuwalne w wielu sektorach, od których transport towarów jest bezpośrednio zależny, takich jak np. turystyka. Jednak firmie OnTurtle udało się zwiększyć liczbę stacji paliw w Europie do 1606 (wzrost o 8%), lokalizując je w strategicznych punktach dla międzynarodowego transportu towarów, zawsze z myślą o jak najlepszej lokalizacji dla naszych klientów.  

Kontynuujemy nasze zaangażowanie w gaz ziemny 

W grudniu ubiegłego roku państwa członkowskie Unii Europejskiej postawiły sobie za cel ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Zgodnie ze zobowiązaniem, aby móc zapewnić ekologiczny transport towarów, firma OnTurtle kontynuuje ekspansję nowych stacji tankowania LNG i CNG w Europie. W 2020 roku uruchomiliśmy około dwudziestu nowych punktów zaopatrzenia, osiągając 66, i otworzyliśmy je również w nowych krajach, takich jak Niemcy, Włochy i Holandia. Tym samym w tym sektorze firma osiągnęła wzrost o 34,79% w porównaniu z rokiem 2019. 

Wsparcie dla przewoźników

Pandemia Covid-19 oraz ograniczenia w przemieszczaniu się podkreślają znaczenie sektora transportu dla światowej gospodarki. W związku z tym firma OnTurtle zdecydowała się wyrazić swoje symboliczne wsparcie dla profesjonalnych kierowców. Poza rozdawaniem maseczek na twarz i hydroalkoholowych żeli w Mercabarna, w logistycznym punkcie, w którym znajduje się siedziba firmy, wraz z Teleroute (firma z grupy Alpega), we wrześniu rozpoczęliśmy kampanię #MerciTransporteurs. Nasz foodtruck przejechał prawie 5000 km między Hiszpanią a Francją, aby zaoferować darmową kawę zawodowym kierowcom i wysłuchać ich trosk oraz zmartwień. W roku 2021 roku planujemy promować podobne inicjatywy.