Skip to main content

OFICIÁLNÍ OZNÁMENÍ

S cílem asistovat našim klientům, a zároveň pečovat o zdraví a bezpečnost celého týmu OnTurtle a čelit mimořádné a bezprecedentní situaci způsobené virem COVID-19, společnost OnTurtle se zavazuje pokračovat v provozu a poskytování svých služeb 24 hodin. Stejně tak naše čerpací stanice na Jonqueře a v Mercabarně zůstávají funkční a se aktivovali nezbytná opatření k zajištění komfortu zaměstnanců, zákazníků a partnerů.

Informujeme všechny zákazníky a kolegy v sektoru, že dle vyhlášky BOE-A-2020-3692:

Pozemní přeprava zboží ve Španělsku je stále povolena, a proto budou stanoveny nezbytné podmínky k usnadnění a zajištění zásobování

Se dočasně pozastavuje povinnost dodržování pravidel týkajících se doby řízení a odpočinku při přepravě zboží

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3665.pdf

V případě nových opatření, které ovlivňují normální provoz nákladních vozidel, vás budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí.

Děkujeme za pochopení a v případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů nás můžete kontaktovat obvyklými kanály:

– Web: www.onturtle.eu

– Klientská zóna: https://customers.onturtle.eu/

– E-mail: customerservice@onturtle.eu

– Telefon: +34 932 633 408

Chceme zdůraznit a poděkovat jak všem profesionálům v dopravě za úsilí, které vyvíjejí, aby zajistili nezbytné dodávky, které jsou v tuto chvíli tak důležité, tak i všem profesionálům ve zdravotnictví, kteří se úporně snaží tuto situaci překonat.

Děkujeme také celému týmu OnTurtle, zvláště v této době za jejich tvrdou práci, ochotu a nasazení.

Doporučujeme, abyste před zahájením zahraničních cest zkontrolovali opatření přijatá v každé zemi a regionu, přes který budete přejíždět.

OPATŘENÍ ONTURTLE COVID-19:

S ohledem na mezinárodní zdravotní mimořádnou situaci, v níž se nacházíme v důsledku COVID-19, a v souladu s údaji od ministerstva zdravotnictví sdělujeme opatření k zabránění šíření epidemie, abychom chránili jak naše zaměstnance, tak i naše klienty, a se zvláštním důrazem na naše spolupracovníky na čerpacích stanicích, aby jejich činnost nebyla ovlivněna.

Žádáme všechny klienty a zaměstnance o maximální SPOLUPRÁCI, s ohledem na níže uvedená pravidla:

  • Dodržujte bezpečnostní vzdálenost jeden a půl metru mezi našimi pracovníky a klienty.
  • Vyhýbejte se fyzickému kontaktu za všech okolností.
  • Nedotýkejte se rukama očí, nosu nebo úst bez předchozího umytí.
  • Před kýcháním nebo kašlem zakryjte si ústa a nos.
  • Pravidelná dezinfekce povrchů dezinfekčními prostředky s obsahem chloru a alkoholu.
  • Používejte roušku a jednorázové rukavice
  • Měření teploty před a po pracovní době po předchozí dezinfekci teploměru.
  • Pokud máte teplotu nebo kašel, volejte na telefonní číslo poskytnuté zdravotními institucemi.

S pozdravem

OnTurtle General Management