Skip to main content

Ve společnosti OnTurtle nabízíme našim klientům právní poradenství týkající se reklamací vracení navýšené částky německého mýtného za uplynulé roky. Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že výše německého mýtného Lkw-Maut odporuje evropské legislativě, protože jeho cena pro nákladní vozy zahrnuje i náklady na dopravní policii, přičemž by měla obsahovat pouze náklady na silniční infrastrukturu.

Na základě tohoto soudního rozsudku tak musí Německo změnit cenu mýtného pro kamiony, která by tak měla být o 3,8 % až 6 % nižší. Přesná částka tohoto navýšení ještě nebyla vypočítána.

Firmy zabývající se silniční dopravou mohou o vrácení této navýšené části mýtného žádat za uplynulé tři roky, což je pro tyto žádosti o vrácení promlčecí lhůta. 

OnTurtle svým klientům doporučuje, aby zkompilovali dokumentaci nezbytnou k žádosti o vrácení, a nabízí jim správu tohoto procesu u německých úřadů, aby byla jejich reklamace zaregistrovaná, až soudní proces skončí.

Náš kontaktní e-mail: customerservice@onturtle.eu.