PLYN

Udržitelná alternativa

Presentacja

Alternativní energie k tradičnímu palivu pro profesionální dopravu

Naše síť čerpacích stanic má více než 150 čerpacích stanic v 6 evropských zemích, které dodávají ekologičtější palivo. 

V roce 2018 jsme se rozhodli pro zkapalněný zemní plyn (LNG) a stlačený zemní plyn (CNG) jako alternativní zdroj energie k tradičním palivům pro profesionální dopravu, což je další milník, který upevňuje náš závazek vůči životnímu prostředí. Ve skutečnosti jsme v OnTurtle vsadili na změnu ještě předtím, než se zemní plyn začal považovat za nejudržitelnější variantu nákladní dopravy, a opět jsme tak lídry přechodu, který bude určovat budoucnost.

Vezmeme-li v úvahu, že používání zemního plynu nejen snižuje náklady, ale také výrazně snižuje emise znečišťujících látek, pochopíme, proč počet registrovaných vozidel využívajících LNG v domácím sektoru vzrostl jen během roku 2021 o 33 %.

Kontakt s OnTurtle

Jsme vám k dispozici pro rozšíření jakýchkoli informací, které potřebujete, nebo zodpovězení vašich otázek a pochybností. Napište nám!