Skip to main content

Vytvořit síť pomoci pro osoby postižené válkou na Ukrajině. To je cíl, který jsme si dali v OnTurtle spolu s klienty, jako je Huelfrio , Grupa Bury nebo neziskové organizace OlVIDAdos a Fundación Altius, se kterými spojujeme síly, abychom poskytli potřebnou pomoc na hranicích. Za tímto účelem tyto neziskové organizace zřídily španělsko-ukrajinský humanitární koridor pro dodávky základních potřeb. Za tímto účelem poskytly dopravu a řidiče společnosti jako Huelfrio a Trucksters. Společnost OnTurtle umožňuje snadno používat naši kartu DieselCard k úhradě nákladů na tankování během cesty.

Humanitární koridor na Ukrajinu se základními potřebami

Organizace OlVIDAdos je neziskové sdružení s více než desetiletou historií. S jasným cílem pomoci kladla organizace zvláštní důraz na ochranu dětí a rodin ohrožených sociálním vyloučením. V současné době probíhá nouzová kampaň pro Ukrajinu, a proto se opakovaně vydala na hranice země s Rumunskem, aby přivezla základní potřeby, jako jsou potraviny, vybavení a léky, a pomohla tak uspokojit potřeby válečných uprchlíků.

Inma del Prado, tajemnice OlVIDAdos, která je zodpovědná za řízení cest, vysvětlila, že jsou „velmi vděční“, protože karty OnTurtle jim umožnily přejet Evropu z Puertollana na Ukrajinu s dodávkou, která jim byla také zapůjčena. „Posíláme jim vše, co nám bylo darováno,“ dodává, od potravin přes léky až po oblečení. V mnoha případech si Ukrajinci prchající před konfliktem sotva mohli vzít s sebou osobní věci.

V současnosti od nevládní organizace žádají potraviny jako rýži, sušenou zeleninu, konzervy, sušenky nebo kojenecké mléko. Na nákup těchto produktů je možné poskytnout i finanční dary.

Okružní jízda s Huelfrio

V mnoha případech neslouží tato cesta pouze k doručení humanitární pomoci, ale zároveň jako úniková cesta pro mnoho uprchlíků, kteří se snaží dostat do Španělska. Takto to vysvětluje Benito, jeden z řidičů Huelfria, který měl na starosti převoz kamionu na polské hranice: „Pomáhám těmto lidem najít bydlení, práci a školu pro děti. Doprovázím je také při vyřizování jejich dokumentace na Národní policii.“

Díky podpoře společnosti OnTurtle a naší mezinárodní síti více než 1 600 čerpacích stanic mají řidiči společnosti Huelfrio k dispozici několik zásobovacích míst, která zajišťují, že materiál dorazí na polské hranice včas. Byly jim také zařízeny hotely, aby si mohli odpočinout.

„Možnost pomáhat lidem je velmi uspokojující a nedá se vyjádřit slovy,“ uzavírá Benito. A my v OnTurtle doufáme, že i nadále budeme moci této věci přispívat.

Další kilometry na pomoc Ukrajincům prchajícím před válkou

Profesionální doprava usilovně pracuje na tom, aby se na Ukrajinu dostala humanitární pomoc. Řetězová spolupráce, na které se podílí další společnosti, jako je Trucksters, která také poskytla některé své nákladní vozy nadaci Altius, aby se dostala na hranice země s Polskem.

Díky naší kartě DieselCard, se kterou si zajistíte palivo na celou cestu, a díky darům tisíců lidí jsou tyto transporty klíčové pro zajištění potravin, hygienických potřeb, přikrývek nebo lékárniček pro osoby prchající před válkou. Tento subjekt rovněž koordinuje přijímání a doprovázení ukrajinských uprchlíků ve Španělsku.

Stejný systém byl použit u polské společnosti Grupa Bury, která rovněž mobilizovala profesionální dopravu pro využití svých mezinárodních tras pro humanitární účely.

Společnost OnTurtle si je vědoma toho, že každý kilometr nás vede k jednomu velkému cíli, a proto bude i nadále podporovat humanitární iniciativy, aby pomohla těm, kteří to nejvíce potřebují.