Skip to main content

V OnTurtle se připojujeme k boji podporovanému nadací Amics de la Gent Gran proti osamělosti a sociální izolaci našich seniorů, kteří představují skupinu, kterou pandemie velmi ohrožuje. Z tohoto důvodu jsme tomuto sdružení dobrovolníků s více než třicetiletou praxí věnovali dar ve výši 12 874,15 €. Akce je součástí našeho programu Corporate Social Responsibility, v jehož rámci každý rok věnujeme procento ze svého zisku jinému subjektu podle výběru našich pracovníků. V minulosti jsme takové dary poskytli také Červenému kříži nebo La Casa de los Xuklis, které propaguje AFANOC.

Spojit síly a pokračovat

Během roku 2020 Amics de la Gent Gran nabídla podporu více než 2 700 starším lidem díky nezištné práci 2 689 dobrovolníků a ve 108 obcích bylo provedeno 549 socializačních a osvětových aktivit. Albert Quiles, výkonný ředitel Amics de la Gent Gran, ujišťuje, že pro organizaci „je velkou ctí přijímat tento příspěvek od OnTurtle“. Podle Quilese je dar „podporuje v tom, aby pokračovali v boji proti osamělosti starších lidí, doprovázeli je a zajistili, že Vánoce oslabí v dobré společnosti“.

Josep Guaus, generální ředitel OnTurtle, uvedl, že „je hrdý na to, že můžeme v této akci pokračovat i další rok ve spolupráci s entitou, která ctí naše starší a je jim na blízku, zvláště v dobách, které jsme nedávno zažili, ve kterých je jejich práce velmi potřebná. „Ztotožňujeme se s tím, co dělají, protože my také naše klienty denně doprovázíme na jejich trasách,“ uzavírá.

Virová osamělost

Současná pandemie COVID-19 byla identifikována jako možný spouštěč častějšího pocitu osamělosti a sociální izolace u starších lidí z důvodu omezení pohyblivosti, kontaktu s blízkými, přáteli a volnočasových a zájmových aktivit.

Podle zprávy „Vliv COVID-19 na pocit nechtěné osamělosti u starších lidí“, kterou zveřejnila Observatoř osamělosti dne 24. února 2020, téměř polovina (49 %) dotázaných uvedla, že se jejich pocit osamělosti nezměnil a zůstává stejný a 41 % tvrdí, že se během nouzového stavu zhoršil. Navíc mezi lidmi, kteří uvádějí, že se zvýšil, si to 43 % spojuje s poklesem, omezením nebo absencí kontaktů.