Skip to main content

Letos v červenci jsme se připojili k UPEI, Evropské asociaci nezávislých petrolejářů, která sdružuje přibližně 2000 nezávislých velkoobchodníků a distributorů z 18 zemí. Celkem tato platforma pokrývá více než třetinu současné poptávky v Evropě. Sdružení funguje jako rozhraní mezi výrobci a spotřebiteli, kteří používají svou vlastní infrastrukturu a flexibilitu k uspokojení stávající poptávky po kapalných, běžných a obnovitelných pohonných hmotách i po jiných nekapalných palivech v rámci součást energetické transformace.  Zapojení naší společnosti do této platformy znamená další krok na cestě, na níž se zavazujeme reagovat na novou poptávku v sektoru.

 

Bezpečnost, udržitelnost a kvalita

Hlavním cílem asociace UPEI je informovat, debatovat a pomáhat vytvářet společný plán pro nové globální výzvy v odvětví energetiky. Patří sem podpora pro rozvoj celkové infrastruktury pro dodávky, skladování a distribuci pohonných hmot v dopravě, aniž se zapomnělo na závazky vůči bezpečnosti, udržitelnosti a kvalitě produktů. Tyto hodnoty byly vždy součástí filosofie OnTurtle, od jejích počátků.

Vstup do UPEI pro nás znamená větší konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku a posílení našeho působení v Evropě, s možností vytvářet nové synergie a aktivně se zapojovat při hledání energeticky efektivnějších řešení.