Skip to main content

Naše mezinárodní síť stanic se zásobováním zkapalněného zemního plynu (LNG) hlásí dva nové přírůstky, v Německu a Belgii, jako součást našeho závazku podporovat používání ekologičtějšího paliva. V Evropě již existuje 73 čerpacích stanic OnTurtle

Nová německá stanice je výsledkem spolupráce s naším partnerem BayWa, specialistou na řešení udržitelné mobility. Nachází se v Karlsruhe poblíž francouzských hranic a je přizpůsobena pro doplňování paliva do nákladních vozidel Volvo. Díky tomu je v Německu už 6 čerpacích stanic, kde mohou naši zákazníci doplňovat toto alternativní palivo. Konkrétně se další stanice nacházejí Soltau, Wolfsburgu, Nördlingenu, Norimberku, Echingu.

Pro belgickou čerpací stanici máme jako dodavatele DRIVE SYSTEMS. Nachází se v Ranstu na dálnici E313 poblíž Antverp. V Belgii má naše síť 8 strategicky rozmístěných stanic.

Evropská síť OnTurtle čítá více než 1600 a má čerpací stanice ve Španělsku, Francii, Belgii, Holandsku, Itálii a Německu. V tuto chvíli je největší počet stanic soustředěn na poloostrově (24 stanic) a ve Francii, kde je jich 28. Vybraná místa jsou také přidanou hodnotou pro naše klienty, protože se nacházejí ve strategických bodech pro mobilitu zboží v těchto zemích. Lze je vyhledat na naší mapě čerpacích stanic.

Náš závazek k zemnímu plynu, a to jak zkapalněnému (LNG), tak stlačenému (CNG), jako udržitelnému palivu pro profesionální dopravu, sahá do roku 2018, ještě předtím, než byl považován za nejkonsolidovanější udržitelnou alternativu na trhu mobility zboží. Tento rok 2020 uzavíráme s 66 čerpacími stanicemi, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo nárůst o více než 30 %. Naším záměrem je pokračovat v této expanzi a posílit síť dodávek zemního plynu v celé Evropě.