Skip to main content

Rok 2019 byl plný změn, kroků do budoucna a odpovědí na nové výzvy, kterým čelí sektor logistiky a mobility. Proto společnost OnTurtle využila konec roku k aktualizování svých tankovacích karet. Tentokrát jim přidává novou image a lepší bezpečnostní zabezpečení.

Nové karty „Diesel Card OnTurtle“ nahrazují aktuální karty, které automaticky vyprší 31. prosince. Je třeba je aktivovat v klientské zóně na webových stránkách OnTurtle (https://onturtle.eu/), kde získá uživatel nový PIN. Po dokončení tohoto procesu bude karta platit čtyři roky.

Našim klientům dáváme k dispozici pět různých modelů přizpůsobených jejich potřebám. Budou s nimi moci operovat na více než 1500 čerpacích stanic v síti naší společnosti po celé Evropě. K jejich výhodám patří možnost stanovit si osobní limit pro denní spotřebu paliva.

K dispozici je pět modelů karet nabízející různé způsoby platby:

  • Diesel Card Go B – kreditní, pro chladicí vozy (platná na čerpacích stanicích OnTurtle v Carmoně, La Jonqueře a MercaBarně).
  • Diesel Card Recharge – předplacená s dobitím online, umožňuje vrácení daně z profesionální nafty (platná ve všech zemích kromě Slovinska).
  • Diesel Card Platinum – s hotovostní platbou (platná na stanicích v MercaBarně, La Jonqueře a Andoainu).
  • Diesel Card Gasóleo Profesional – kreditní, umožňuje vrácení daně z profesionální nafty (platná v síti OnTurtle ve všech zemích).
  • Diesel Card Gold – kreditní (platná v síti OnTurtle ve všech zemích).

 

OnTurtle čelí výzvám v dopravním odvětví a sektoru logistiky nabídkou mezinárodní sítě, která byla vybudována k plnění potřeb našich klientů, a průřezovou, kompletní a personalizovanou nabídkou služeb:

 

  • Turtle On the way: služba usnadňující mobilitu
  • Turtle Management: služba pro správu a efektivitu
  • Turtle Innovation: služba pro lepší budoucnost

Pokud ještě kartu OnTurtle nemáte, neváhejte a požádejte o ni na webových stránkách (https://onturtle.eu/contacto/) nebo e-mailem na adrese customerservice@onturtle.eu.