Skip to main content

Redtortuga se připojuje k nové Asociaci podniků v oblasti zemního plynu Small Scale (AESSGAN), kterou tvoří malé a střední podniky z odvětví distribuce a prodeje zemního plynu pro vozidla. Cílem tohoto společenství je hájit distribuci tohoto paliva a zaručit přitom správný provoz dopravních podniků, které sází na alternativní zdroje energií, jako je plyn. To stanoví i evropská směrnice 2014/94, podle níž musí všechny členské státy rozvíjet sítě dodávek udržitelnějších paliv.

Začlenění společnosti Redtortuga do AESSGAN pomůže rozšířit zkušenosti všech členů této asociace a bránit hospodářské a strategické zájmy malých a středních podniků. Díky tomuto společenství získají na viditelnosti oproti velkým energetickým skupinám a otevřou se jim možnosti uzavírání nových dohod.

Redtortuga tak potvrzuje svou sázku na zemní plyn zahájenou v roce 2018, kterou chce během letošního roku posilovat. Předpověď na rok 2019 je čtyřikrát zvýšit počet čerpacích stanic nabízejících plyn CNG a LNG v evropské síti společnosti na 76. Od této investice firma očekává, že přispěje k rozvoji sítě dodávek plynu, která pomůže řešit narůstající potřebu být šetrnější k životnímu prostředí.