Skip to main content

OnTurtle rozšiřuje svou sít o 68 nových čerpacích stanic v Německu, které spadají do plánu na rozšíření její činnosti vytvořeného společně s německým dodavatelem BAYWA. Tento růst nám umožňuje doprovázet dopravní firmy na cestách v zahraničí po celé Evropě a být jejich spojencem v efektivním řízení přepravy zboží.

Nové čerpací stanice mají stojany s naftou Gasoil-A a 49 z nich vydává k uspokojení různých potřeb dopravců také AdBlue. Většina těchto stanic se nachází na jihu Německa a některé jsou na hranicích s Francií, Polskem, Českou republikou a Rakouskem, tedy na strategických místech z hlediska mezinárodní přepravy zboží.

Konsolidujeme tak působení naší firmy v této zemi a posilujeme svou síť, která má již 260 čerpacích stanic. Závazkem OnTurtle je nabízet všem svým klientům co nejlepší služby na mezinárodních trasách, prostřednictvím svých 1600 čerpacích stanic.

Operace k rozšíření naší působnosti v Evropě umožnily během první poloviny roku 2020 posílit naši přítomnost v osmi zemích: Francii, Německu, Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Rakousku a Slovinsku.