Skip to main content

Závazkem společnosti RedTortuga je vždy nabízet ty nejlepší služby. A bezpečnost je naší nejlepší zárukou. Proto jsme hrdí na to, že naše parkoviště La Jonquera je jako první ve Španělsku partnerem asociace TAPA. Tato příležitost nám otevírá dveře k aktivní účasti na obraně zájmů profesionálních dopravců ve světovém měřítku.

 

Zachování bezpečného dodavatelského řetězce

Asociace na ochranu přepravovaného zboží TAPA je jedinou organizací na světě, která sdružuje více než 600 členů, k nimž patří velkovýrobci, dodavatelé i úřady ze světa profesionální přepravy zboží a logistiky.

Jejím záměrem je řešit a minimalizovat bezpečnostní hrozby, které mohou mít dopad na dodavatelský řetězec a narušovat ho. Tuto starost máme ve společnosti RedTortuga také a chceme přispět k jejímu řešení pomocí vývoje a využití globálních návrhů, technologií a regulace. TAPA chrání bezpečnou a ziskovou dopravu.

V dubnu jsme se poprvé zúčastnili konference TAPA EMEA Conference v Berlíně. Podobná setkání se organizují dvakrát do roka a slouží ke sdílení zkušeností a k analýze řešení ze strany všech členů této organizace.

 

Bezpečnost je pro společnost RedTortuga prioritou.

Jedním z přijatých opatření asociace TAPA je podpora bezpečných parkovišť pro profesionální dopravce. Byla k tomu vytvořena bezpečnostní norma PSR určující nezbytné podmínky pro bezpečná parkoviště. Operátoři, kteří tento program splňují, mohou získat potvrzující certifikaci.

RedTortuga se vždy zasazovala o myšlenku, že nabízet dopravcům bezpečný prostor je nutnost. Naše odpočívadlo v La Jonqueře je vybaveno systémem 24hodinové ostrahy pomocí více než 35 kamer, z nichž některé mají noční vidění. Zaručuje tak klid našich klientů v době, kdy odpočívají. Naše parkoviště pro nákladní vozy je zcela oplocené a osvětlené a je na něj přístup pouze po použití personalizovaného kódu pro jednotlivé uživatele; vozy a zboží jsou tak po celou dobu zabezpečené. I nadále usilovně pracujeme na tom, abychom mohli investovat do našich zařízení a nabízet tak dopravcům bezpečný prostor.