Skip to main content

Od 1. ledna je Velká Británie pro Evropskou unii oficiálně třetí zemí. 31. prosince 2020 skončilo přechodné období pro její výstup z EU, které je následkem procesu známého jako Brexit. U celních záležitostí se tak k Anglii, Skotsku a Walesu přistupuje stejným způsobem jako k jakémukoli jinému území, které k EU nepatří. A to má samozřejmě výrazný dopad na obchodní výměnu, konkrétně na silniční dopravu zboží.

Brexit má dopad na firmy, které:

 • Prodávají nebo poskytují své služby společnostem ve Velké Británii,
 • Nakupují zboží nebo získávají služby s původem ve Velké Británii,
 • Přepravují zboží přes Velkou Británii,
 • Používají materiály a zboží z Velké Británie k obchodování v rámci preferenčních režimů s členskými státy EU.

K daňovým a celním požadavkům patří mimo jiné:

 • Předložení celních prohlášení při dovozu nebo vývozu zboží do/z Velké Británie a přes britské území,
 • Kromě celního prohlášení poskytnutí údajů týkajících se bezpečnosti a zabezpečení,
 • Žádost a předložení zvláštních potvrzení pro dovoz a vývoz určitého zboží a splnění dodatečných formalit v případě produktů podléhajících speciálním daním,
 • Splnění norem a postupů ohledně DPH lišících se od těch, které jsou platné na území Evropské unie a Severního Irska.

Dále podrobně rozvedeme nejdůležitější záležitosti, na něž musí dbát řidiči nákladních vozů a dopravní firmy, které působí ve Velké Británii.

Co musím brát v úvahu jako řidič?

Řidiči ze zemí EU mohou pracovat pro operátory ve Velké Británii s potvrzením o profesní kompetenci CPC vydaným členským státem EU. K zajištění dlouhodobé práce se řidičům doporučuje britské CPC.

Potřebuji ke vstupu do Velké Británie cestovní pas?

Do 1. října 2021 mají občané EU přístup do Velké Británie s cestovním pasem nebo občanským průkazem jako nyní. Po tomto datu bude nutný pas.

Existuje nějaké omezení pohybu?

Operátoři z EU se mohou neomezeně pohybovat do Velké Británie, z ní a přes její území a mohou na britském území provést až dvě kabotáže, avšak vždy po cestě z EU a do sedmi dní od vykládky ve Velké Británii.

Jaké další doklady jsou povinné?

Operátoři z EU musí mít s sebou vždy licenci ze státu, v němž mají sídlo, a kopii licence Společenství (eurolicence). Kromě toho je povinné potvrzení o automobilovém pojištění vozu a přívěsu. Platí zde Zelená karta nebo jiná potvrzení o automobilovém pojištění.

Jakou potřebuji dokumentaci pro převážené zboží?

Operátoři:

Operátor má odpovědnost za celní prohlášení a dodání správných dokladů dopravci a řidiči, což může provést prostřednictvím třetí strany (dopravního agenta, logistické firmy nebo celního agenta).

Dopravní firmy:

Společnost musí řidiči poskytnout informace a veškerou povinnou dokumentaci. Musí zajistit, aby vždy znal nezbytné doklady včetně těch, které jsou vyžadovány při silničních kontrolách před výjezdem ze země (kontroly před hranicemi), v přístavních a železničních terminálech a na celnicích.

Řidiči:

Řidič je povinen mít během celé cesty informace a dokumentaci od společnosti a znát nezbytné formality. Patří k nim informace a dokumentace nutná pro dodržování předpisů členských států EU, protože u každého pohybu zboží mezi jednotlivými stranami jde o vývozní operaci pro evropské úřady a dovozní operaci pro britské úřady.

Co jsou to vnitrozemská celní pracoviště?

Vnitrozemská celní pracoviště (IBF) jsou místa, kde britská vláda kontroluje doklady mimo přístavní zařízení. Působí jako úřady jak pro odjezdy, tak pro příjezdy. Kontroluje se: Společná úmluva o tranzitu (CTC), karnet ATA, karnet TIR, Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

V jakém případě se mohu dostavit na pracoviště IBF?

Dopravci se mají dostavit na pracoviště IBF, pokud:

 • Vstoupili do Velké Británie, plánují z ní vyjet přes Dover, Eurotunel nebo Holyhead a potřebují zahájit nebo ukončit přesun v rámci úmluvy CTC, kontroly CITES, karnetu ATA nebo orazítkovaného karnetu TIR,
 • Byli na něj posláni z důvodu uvolnění pohybu na hranicích,
 • Byli na něj posláni k fyzické kontrole nákladu a inspekci dokumentů.

Jsou na britském území nějaká informační místa?

Ano, místa na pomoc řidičům jsou umístěná na čerpacích stanicích u dálnic a v silničních motorestech, kde se mohou řidiči těžkých vozidel:

 • Nechat otestovat na Covid-19, což je povinné k přejezdu Francií,
 • Informovat o normách a nezbytných dokumentech pro přepravu zboží z Velké Británie,
 • Provést bezplatnou přípravnou kontrolu před hranicemi, aby se ujistili, že mají ke vstupu do EU veškerou nezbytnou dokumentaci,
 • Získat asistenci ke službě inspekce těžkých vozů připravených k přejetí hranic.

Co je to prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení?

Přes hranice se může zboží pohybovat čtyřmi způsoby – pomocí předběžného oznámení, CTC, ATA nebo TIR, které vyžadují prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení. Může se jednat o výstupní (EXS) nebo vstupní (ENS) souhrnné celní prohlášení.

Dopravce musí ENS zaslat celnímu úřadu té země, kde náklad vstoupí do systému dovozních kontrol. Prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení je nutno předkládat pro dovoz i vývoz z Velké Británie. Kvůli dopadu pandemie Covid-19 jsou však prohlášení ENS odložena až do 30. června 2021. Prohlášení EXS se odkládají do 31. března pro prázdné kontejnery a vozidla, jež se o EU pohybují na základě přepravní smlouvy, a pro přepravu zboží ve vozech s horizontální nakládkou a vykládkou (Ro-Ro), které jsou povinny předložit výstupní souhrnné prohlášení.