Skip to main content

Dopravci mohou využívat dotace na pohonné hmoty i v prvním pololetí roku 2023. Poslední zasedání Rady ministrů v roce 2022 potvrdilo ukončení přímé slevy na pohonné hmoty pro všechny řidiče v návaznosti na Královský dekret  20/2022,, s výjimkou profesionální přepravy osob a zboží. Toto opatření vyžaduje splnění určitých podmínek, například povinnost být registrovanou dopravní společností nebo mít schválenou profesionální kartu na motorovou naftu. V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět.

Jak funguje palivový bonus pro dopravce?

Jedná se o slevu pouze pro dopravce, která se bude postupně snižovat. První tři měsíce bude platit stejná sleva 20 eurocentů na litr paliva, od dubna do června se sleva sníží na polovinu, tedy na 10 eurocentů na litr paliva. Očekává se, že vozy na plynový pohon budou do března dostávat kompenzaci ve výši 27 centů a ve druhém čtvrtletí roku 14 centů.

Tato sleva se přičte k částce 0,048 EUR/litr, kterou finanční úřady vyplácejí majitelům registrovaných vozidel za účelem získání částečné náhrady uhlovodíkové daně za spotřebu motorové nafty pro komerční účely. Celkově se odhaduje, že toto opatření bude státní pokladnu v první polovině roku stát 107 milionů eur.

Co potřebuji, abych mohl jako dopravce slevu využít?

Především je nutné být registrovanou dopravní společností. Pro získání bonusu je třeba splnit tři další základní podmínky:

  • Vozidla musí být registrována ve Španělsku.
  • Dále musí být dopravce registrován u finančního úřadu jako příjemce částečného vrácení daně z uhlovodíků pro spotřebu profesionální nafty. Můžete nahlédnout do registru zde. Registraci u daňového úřadu lze rovněž provést podle pokynů této instituce.
  • Mít kartu k čerpání profesionální nafty, schválenou pro vracení poplatků.

Je třeba upřesnit, že pro příjemce profesionální motorové nafty bude tato podpora spravována jako měsíční náhrada daňovým úřadem.. Nadruhou stranu společnosti, které nemohou využít vrácení poplatků za profesionální naftu, mohou získat přímou podporu.

Palivová karta pro dopravce: Go Professional

Ve společnosti OnTurtle nabízíme různé typy palivových karet přizpůsobené různým potřebám našich zákazníků: Gold, Platinum, Recharge, Go Professional a Go B. Naše palivové karty jsou bezpečné, personalizované pomocí kódu PIN a poskytují komplexní kontrolu tankování. Kromě toho je lze používat v naší síti stanic, která nabízí již 1700 čerpacích stanic strategicky rozmístěných po celé Evropě.

V tomto případě, abyste jako dopravce mohli využít vládní slevu  můžete požádat o kartu Go Professional, která je schválena pro vracení poplatků. Tato palivová karta, přijímaná v deseti zemích naší sítě čerpacích stanic, umožňuje při platbě kredite, vracet daň z profesionální nafty a uplatňovat slevu, kterou vláda pro dopravce zachovává v první polovině roku 2023.

Prostřednictvím customerservice@onturtle.eu si můžete vyžádat informace a požádat o kartu, abyste mohli tyto slevy využívat.