Skip to main content

Rozhovor s Luisem Garcíou, Business Development Managerem ve společnosti OnTurtle

Zajištění odpočinku pro profesionální řidiče a zajištění bezpečnosti nákladu, který přepravují, bylo pro OnTurtle vždy prioritou a mělo by být prioritou také na institucionální evropské úrovni. Vzhledem k tomu, že provoz kamionů určených k přepravě zboží v Evropě dosahuje 400 000, odhadla EK v roce 2019, že je zapotřebí alespoň 100 000 zabezpečenějších parkovacích míst pro kamiony. „Kvůli tomu, že není možné kamiony zaparkovat na bezpečných místech jsou řidiči vystaveni nebezpečí a dopravní společnosti mají každý rok milionové ztráty,“ říká Luis García Jiménez, Business Development Manager ve společnosti OnTurtle. „Mluvíme o ekonomickém problému, ale také o lidech,“ uzavírá. V OnTurtle máme velkou radost, že Evropská komise schválila základní principy pro vytvoření komunitárního nařízení, které umožňuje regularizaci a standardizaci odpočívadel a parkování pro kamiony v EU, i když jsme si vědomi, že tento závazek je pouze prvním krokem.

 1. Jaký je stav mezinárodní sítě parkovišť v Evropě?

Mezinárodní síť parkovišť v Evropě je nedostatečná. Podle propočtů samotné Evropské komise v roce 2019 v Evropě chybí kolem 100 000 zabezpečených parkovacích míst pro kamiony. K tomuto údaji bychom měli připočítat místa bez certifikace.

Evropský parlament v roce 2020 definitivně schválil balíček mobility.  Jedním z uvažovaných opatření je opatření týkající se pravidelné týdenní doby odpočinku. Je výslovně zakázáno, aby uvedený odpočinek řidič trávil v kabině kamionu. Dopravní společnosti jsou vystaveny ztrátám, pokud nemají jinou možnost než parkovat v nebezpečných nebo špatně regulovaných oblastech. Vkrádání kamionů je prováděno organizovanými zločineckými skupinami, které ohrožují nejen náklad, ale i fyzickou integritu řidičů. Mluvíme o ekonomickém problému, ale také o lidech.

 1. Je to situace, která se týká všech zemí EU?

V současné době je ve Španělsku pět parkovišť certifikovaných Evropskou organizací pro bezpečné parkování (ESPORG). Parkování OnTurtle La Jonquera je jedním z pěti certifikovaných parkovišť ESPORG a jediné certifikované s úrovní 2  Transported Asset Protection Association (TAPA)

Ve zbytku evropských zemí je situace stejná. Evropa a její členské státy si jsou vědomy situace a ročních ztrát, které zasahují společnosti silniční dopravy. Zjevně chybí nejen informovanost, ale i odhodlání.

 1. Jakou roli hrají organizace na evropské nebo globální úrovni, jako je ESPORG nebo TAPA, a jakou roli v nich hraje OnTurtle?

OnTurtle je společnost zaměřená na dokonalost a je oddaná svým zákazníkům. Vzhledem k netečnosti institucí, jako je Evropská unie, se rozhodla se připojit k ESPORG a TAPA, dvěma organizacím, které se zavázaly přispívat k bezpečnosti a pohodě mezinárodních dopravních společností. OnTurtle je členem obou organizací.

ESPORG a TAPA byly schopny reagovat na potřeby tohoto sektoru, podporovat investice do bezpečných parkovacích ploch pro nákladní vozidla a vytvářet standard, který jim umožňuje poskytovat optimální úroveň bezpečnosti a pohodlí.

Poskytují aktuální informace o nehodách v celé Evropě, školicí kurzy zaměřené na profesionály v oboru a pořádají výroční kongresy, na kterých se diskutuje o pokroku a stávajících problémech. Navrhují se řešení a pracuje se na zapojení Evropské komise.

 1. Je také nutné nastavit komunitární standardy pro bezpečné parkování kamionů na institucionální úrovni?

Krádeže nákladu jsou jedním z hlavních problémů, kterým čelí sektor silniční dopravy. A není to jen na silnici, k incidentům dochází i na neklasifikovaných parkovištích. Musíme najít řešení a instituce jsou ty, které musí reagovat na prvním místě. Proto je důležité, aby Evropská komise pracovala na standardu propojeném s plánem auditu, který dopravním společnostem umožní identifikovat úroveň bezpečnosti a komfortu parkovacích ploch pro kamiony. Toto je novinka, kterou OnTurtle velmi vítá. Zajištění odpočinku pro profesionální řidiče a zajištění bezpečnosti nákladu je jednou z našich priorit.

 1. Bude to stačit?

Toto nařízení bude prvním krokem k tomu, abychom se zaměřili na nedostatek bezpečného parkování v Evropě, což tomuto odvětví chybí už velmi dlouhou dobu. Odsud by Evropská komise měla pokračovat v práci na poskytování řešení. Zajistit například financování vzniku zabezpečených parkovišť z evropských fondů.

 1. Jaké požadavky musí splňovat parkoviště pro kamiony, aby bylo považováno za bezpečné?

Parkoviště pro kamiony lze považovat za bezpečné, když je řádně oploceno, s kamerovou kontrolou ve dne i v noci a s kvalifikovaným personálem schopným reagovat na jakýkoli incident. V současné době jsou certifikace subjektů jako TAPA nebo ESPORG na technické a servisní úrovni založeny na Standardu pro bezpečné a zabezpečené parkoviště nákladních vozidel. Tyto specifikace podrobně popisují požadavky, které musí parkovací plocha splňovat, aby získala certifikaci tohoto typu.

Evidentně existují další typy specifičtějších požadavků, které, když jsou splněny, zvyšují bezpečnost prostoru: 24hodinový dohled, omezený přístup do areálu…

 1. Ve skutečnosti byla OnTurtle jednou z průkopnických společností ve vývoji bezpečnostního systému ve své servisní oblasti v La Jonqueře. Proč jste vsadili právě na bezpečnost?

Společnost OnTurtle se zavázala uspokojovat skutečné potřeby svých zákazníků a poskytovat jim řešení. Zavázali jsme se k bezpečnosti a kvalitě služeb, abychom zajistili jejich klid. To vše nás žene k tomu, abychom pro vás zajistili optimální a především bezpečné parkoviště a obslužnou plochu.

 1. Jaké mechanismy dnes integrujete do svého parkoviště pro nákladní vozidla, abyste zajistili odpočinek řidičů a bezpečnost nákladů v La Jonqueře?

Aktuálně máme zlatou certifikaci od ESPORG a Level 2 od TAPA. Za účelem dosažení těchto kategorií stanoví Standard for Safe and Secure Truck Parking Areas řadu požadavků nejen z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska služeb. Parkoviště je oplocené, s denním a nočním kamerovým dohledem, s kontrolou vjezdu a výjezdu pro kamiony i chodce. Zaměstnanci absolvovali zvláštní školení o bezpečných parkovacích plochách a byly zavedeny bezpečnostní protokoly. Kromě toho jsou našim zákazníkům k dispozici služby, jako jsou oddělené sprchy pro muže a ženy, restaurace, Wi-Fi, odpadkové koše a další.

 1. Je zabezpečení požadavkem při začleňování nových stanic do mezinárodní sítě společnosti?

Nedostatek zabezpečených parkovacích ploch, zejména spojených s čerpací stanicí, je takový, že ne všechny, které začleňujeme do naší sítě, mají zabezpečená parkoviště pro kamiony. Vždy hledáme sítě se strategicky umístěnými stanicemi, s co největším počtem služeb. Pracujeme na rozšiřování naší sítě LNG a udržujeme aktuální informace o všech změnách, které ovlivní toto odvětví před Zelenou dohodou 2050.

Doufáme, že v blízké budoucnosti nebudou zabezpečená parkoviště jen požadavkem, ale realitou. A že můžeme našim zákazníkům nabídnout výkonnou síť zabezpečených parkovišť v Evropě.

 1. Je to pro klienty rozhodující faktor, aby se rozhodli pracovat s OnTurtle?

Je to navrhování globálních řešení a budování důvěry. Rozhodující je také blízkost našeho profesionálního týmu a naše nasazení. A je jasné, že bezpečnost je faktor, který naši zákazníci berou v úvahu, když si nás vybírají.

 1. Můžete nastínit budoucí vývoj v tomto sektoru?

Právě teď pracujeme s průmyslovými platformami, které nám umožní nabízet v krátkodobém a střednědobém horizontu síť pro parkování nákladních vozidel v Evropě. Uvedená síť bude zahrnovat ty certifikované nebo bezpečné oblasti, které jsou aktuálně dostupné. Jakmile se situace s novými investicemi zlepší, přidáme do naší sítě nové zabezpečené oblasti.

Jednou z našich hodnot je podporovat inovace a řízení změn. Den co den se jako tým zavazujeme dávat našim klientům jen to nejlepší.