Skip to main content

Narzędzia poprawiające bezpieczeństwo na trasie

W krajach europejskich kradzieże z ciężarówek na trasie wciąż stanowią problem. Zauważyć można istotny brak bezpieczeństwa dla przewoźników, który jest szczególnie widoczny w miejscach obsługi podróżnych. Według danych z 2019 r. szacuje się, że brak jest 100 000 miejsc bezpiecznego parkowania. Kradzieże z ciężarówek dokonywane przez zorganizowane grupy przestępcze są nadal na porządku dziennym, zagrażając nie tylko ładunkowi, ale w wielu przypadkach także nietykalności cielesnej zawodowych kierowców. Przestępczość wzrosła tego lata, a kradzieże paliwa miały miejsce na obszarach przygranicznych między Hiszpanią a Francją.

Wzrost liczby kradzieży z ciężarówek na trasie i zapobieganie kradzieżom ciężarówek

Chociaż Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził Pakiet Mobilności w 2020 r., a w 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła podstawowe zasady tworzenia przepisów unijnych w celu uregulowania i standaryzacji miejsc obsługi podróżnych i parkingów w UE, kradzieże z ciężarówek nie ustały. Hiszpańskie stowarzyszenia przewoźników potępiły wzrost liczby kradzieży z hiszpańskich ciężarówek we Francji w ostatnich miesiącach, zdarzenie, które doprowadziło do poważnych strat w sektorze. FENADISMER i inne organizacje wchodzące w skład Krajowego Komitetu ds. Transportu Drogowego zwróciły się tego lata o mediację do ministerstw transportu i spraw wewnętrznych, żądając od francuskich władz zapewnienia hiszpańskim przewoźnikom środków umożliwiających zgłaszanie zdarzeń. W rezultacie udostępniono nowy numer infolinii, dzięki któremu mają być przyspieszone działania francuskich władz w przypadku kradzieży.
Jest to gorąca linia dla przewoźników, którzy mogą szybko zgłaszać kradzieże paliwa i towarów z hiszpańskich ciężarówek na południu Francji. Numer telefonu alarmowego 17 we Francji łączy się bezpośrednio z Centrum Operacyjno-Wywiadowczym Żandarmerii Narodowej (CORG) i został wskazany jako najszybszy sposób w celu walki z brakiem bezpieczeństwa na drogach, z którym boryka się zawodowy transport w całej Europie. Jest to zasadniczy problem, który dotyka tysiące zawodowych kierowców każdego dnia i dla którego potrzebne jest długoterminowe rozwiązanie.

Co najczęściej jest przedmiotem kradzieży z ciężarówek w trasie?

Średni koszt tankowania ciężarówki wynosi do 3000 euro. Sprawia to, że kradzież oleju napędowego podczas obowiązkowych przerw na parkingach jest jedną z najczęstszych kradzieży z ciężarówek na głównych trasach międzynarodowych. Obszary graniczne między Hiszpanią a Francją są również kluczowe, ponieważ zbiorniki są zwykle pełne przed przekroczeniem granicy ze względu na dużą różnicę cen paliwa między tymi dwoma krajami.
Stowarzyszenie Transported Asset Protection Association (TAPA) opublikowało badanie szacujące, że w latach 2021-2023 hiszpańscy przewoźnicy doświadczyli łącznie 1041 kradzieży z ciężarówek o wartości 11,4 mln euro. W tym samym raporcie podkreślono, że 42,3% kradzieży dokonanych na przewoźnikach miało miejsce bezpośrednio w ciężarówce; 16,6% stanowiły kradzieże z naczep; 4,8% z magazynów, a 3,9% kradzieże z ciężarówek przewożących towary.

Jak powinien postąpić przewoźnik, jeśli jego ciężarówka okradziona na trasie?

Parkowanie ciężarówki na bezpiecznym parkingu, zatwierdzonym przez organizacje takie jak TAPA lub ESPORG, European Secure Parking Organisation, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na drodze i zapobiegania kradzieży z ciężarówek. W takich przypadkach parkingi gwarantują minimalne standardy, takie jak całodobowy nadzór wideo, ogrodzona przestrzeń i wykwalifikowany personel reagujący na wszelkie incydenty. W tym poście przedstawiamy, jak powinien wyglądać bezpieczny parking dla ciężarówek.
W przypadku kradzieży zaleca się, aby kierowca powiadomił odpowiednie władze i pozostał z ciężarówką na miejscu kradzieży. W przypadku Francji powiadomienie musi być dokonane na numer telefonu alarmowego 17. Francuska żandarmeria ustanowiła specjalny protokół dla takich przypadków, w związku ze wzrostem liczby napadów na ciężarówki w ostatnich miesiącach. Procedura ta jest niezbędna w przypadku zgłoszeń do firm ubezpieczeniowych.

Jakie inne kwestie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego?

Istnieją inne przydatne mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo w trasie, oprócz rezerwacji miejsca na parkingu strzeżonym. Kluczowe znaczenie ma również korzystanie z kart paliwowych i właściwa kontrola tankowania. Przykładowo, należy pamiętać, aby karty paliwowe były spersonalizowane kodem PIN i powiązane z numerem rejestracyjnym.
W przypadku OnTurtle, karty DieselCard mogą być ograniczone do określonych krajów i stacji dzięki systemom geolokalizacji, które umożliwiają autoryzację tankowania z podwójną weryfikacją stacji pojazdu i karty. Ponadto te karty paliwowe wykrywają w czasie rzeczywistym incydenty online dotyczące nietypowych zachowań. Ewentualne nieprawidłowości są rozpatrywane z centrali w celu natychmiastowego skontaktowania się z klientem. Jest to jeszcze jedno narzędzie zapewniające bezpieczeństwo profesjonalnego transportu w Europie, a tym samym zapobiegające możliwym kradzieżom z ciężarówek na trasie.