Skip to main content

W OnTurtle przyłączamy się do fundacji Amics de la Gent Gran promującej walkę przeciwko samotności i marginalizacji społecznej osób starszych, jednej z grup najbardziej dotkniętych pandemią. W związku z tym przekazaliśmy 12 874,15 euro na rzecz tego stowarzyszenia wolontariuszy z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. Akcja jest częścią naszego programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w ramach którego co roku przekazujemy pewien procent naszych zysków na rzecz innej organizacji, wybranej przez naszych pracowników. W poprzednich latach darowizny zostały przekazane Czerwonemu Krzyżowi i La Casa de los Xuklis, promowanemu przez AFANOC.

Łączymy siły, aby nadal móc być razem

W 2020 roku Amics de la Gent Gran zaoferowało wsparcie ponad 2700 osobom starszym dzięki bezinteresownej pracy 2689 wolontariuszy, a w 108 gminach przeprowadzono 549 działań mających na celu wzmocnienie świadomości i socjalizację. Albert Quiles, dyrektor zarządzający Amics de la Gent Gran, powiedział, że dla organizacji „to ogromny zaszczyt być beneficjentami tego wielkiego wkładu od OnTurtle”. Według Quilesa, darowizna daje im „impuls do dalszej walki z samotnością osób starszych, towarzysząc im i zapewniając, że nadchodzące Boże Narodzenie będą mogli świętować w dobrym towarzystwie”.

Z kolei Josep Guaus, dyrektor generalny OnTurtle, powiedział, że „to ogromny zaszczyt, że możemy prowadzić tę akcję kolejny rok, współpracując z organizacją, która godnie traktuje osoby starsze i towarzyszy im, zwłaszcza w czasach takich jak te, których doświadczyliśmy i w których ich praca była bardzo potrzebna”. „Utożsamiamy się z ich akcją, ponieważ sami również codziennie towarzyszymy naszym klientom na ich trasach” – podsumowuje.

Samotność wirusa

Obecną pandemię COVID-19 uznano za potencjalny czynnik zwiększający poczucie osamotnienia i izolacji społecznej wśród osób starszych, zarówno ze względu na ograniczoną mobilność, jak i ograniczony kontakt z bliskimi, przyjaciółmi i możliwość spędzania wolnego czasu.

Zgodnie z raportem „Wpływ COVID-19 na poczucie niechcianej samotności u osób starszych” opublikowane przez Obserwatorium Samotności 24 lutego 2020 roku, prawie połowa (49%) respondentów twierdzi, że ich poczucie samotności nie zmieniło się i pozostaje takie samo, a 41% twierdzi, że wzrosło w czasie stanu wyjątkowego. Ponadto, wśród tych, którzy wskazują, że wzrosła, 43% łączy ją ze zmniejszeniem, ograniczeniem lub brakiem kontaktów.