Skip to main content

Gaz ziemny stał się najlepszą alternatywą dla  profesjonalnego transportu: w 2018 roku zarejestrowano 146% więcej pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Firma RedTortuga po raz kolejny wychodzi naprzeciw potrzebom rynku, odpowiadając na rozwijające się trendy: 15 stacji tankowania LNG i CNG na trasie wzrośnie w 2019 roku do 76.

Obecnie dystrybutory z gazem naszej firmy można oglądać na 10 stacjach w Hiszpanii, 4 we Francji i 1 w Belgii. W 2019 roku wzbogacimy usługę poprzez włączenie nowych stacji we Francji (+18), w Hiszpanii (+4), Belgii (+2) oraz rozbudowę sieci we Włoszech (7), Holandii (3) i na Słowenii (1), wzmacniając w ten sposób sieć stacji paliw o tankowanie gazu ziemnego na kontynencie, co stanowi bardziej zrównoważoną alternatywę dla transportu zawodowego.

Możesz sprawdzić dostępne już stacje na mapie.

Bardziej zrównoważona i ekonomiczna alternatywa

W porównaniu z innymi paliwami, takimi jak olej napędowy, CNG i LNG przyczyniają się do 25% redukcji emisji CO2 oraz 85% w przypadku NOxodpowiedzialnego za pył zawieszony (PM). To właśnie one mają bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi.

Usługa skierowana jest do profesjonalnego transportu, dla którego gaz ziemny ma zalety nie tylko pod względem mniejszego wpływu na środowisko, ale także oznacza oszczędność paliwa. W przypadku oleju napędowego oznacza to redukcję kosztów o 30%, podczas gdy w przypadku benzyny liczba ta spada do 50%.

LNG i CNG: transport dalekobieżny i ekspresowy

Skroplony gaz ziemny (LNG) jest idealny do transportu na duże odległości, gdyż wystarcza na 1500 km.

Natomiast sprężony gaz ziemny (CNG) jest bardziej odpowiedni dla lekkich pojazdów, umożliwiając przejazdy do 500 km.