Skip to main content

Redtortuga dołącza do nowego stowarzyszenia dostawców gazu ziemnegoAsociación Empresarial Small Scale de Gas Natural (AESSGAN), utworzonego przez małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora dystrybucji i sprzedaży gazu ziemnego dla pojazdów. Celem grupy jest obrona rozwoju dystrybucji tego paliwa, a tym samym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania firm transportowych stawiających na alternatywne źródła energii, takie jak gaz. Zgodnie z dyrektywą europejską 2014/94 wszystkie państwa członkowskie powinny  promować paliwa alternatywne i rozwijać ich infrastrukturę.

Dołączenie firmy Redtortuga do stowarzyszenia AESSGAN zwiększy doświadczenie wszystkich członków i pomoże wspierać ekonomiczne i strategiczne interesy małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu sojuszowi przedsiębiorstwa uzyskają większą widoczność w oczach dużych grup energetycznych  i możliwości zawierania nowych umów.

Redtortuga  potwierdza tym samym swoje zaangażowanie na rzecz promocji gazu ziemnego rozpoczęte w 2018 r., które zamierza wzmacniać przez cały rok. Prognoza na rok 2019 przewiduje czterokrotne zwiększenie liczby stacji w swojej sieci w Europie, które oferują CNG i LNG, do liczby 76. Dzięki tej inwestycji firma ma nadzieję przyczynić się do rozwoju infrastruktury gazowej, która pomoże zaspokoić rosnące potrzeby w sposób przyjazny dla środowiska.