Skip to main content

Wywiad z Evą Gonzalez Jones, People & Organization Director w OnTurtle

W marcu nasza kampania #WomeninTransport przenosi nas do działu kadr: Eva González Jones jest naszą People & Organization Director. Dzięki niej widzimy, że choć podążamy we właściwym kierunku, to pod wieloma względami wciąż mamy przed sobą długą drogę. „Są branże, w których nierówność płci jest mniej widoczna i takie,w których jest bardzo wyraźna” – wyjaśnia – „w naszym przypadku stworzyliśmy integracyjną politykę doboru, która pomaga nam być bardziej sprawiedliwymi i uczciwymi”. Obecnie 50% pracowników OnTurtle stanowią kobiety.

  • Jak i kiedy rozpoczęła się twoja przygoda w świecie transportu?

Przed rozpoczęciem pracy w OnTurtle nie wiedziałam zupełnie nic o świecie transportu, to było moje pierwsze doświadczenie w tej branży. Z pozoru wydaje się, że czeka Cię bardzo męski świat, ale u nas tak nie jest. Za wyjątkiem stacji paliw, gdzie jest więcej mężczyzn niż kobiet, reszta jest dość zrównoważona: mamy kobiety w sprzedaży, administracji, marketingu itd. Byłam mile zaskoczona, gdy rozpoczęłam tę przygodę.

  • W Twoim przypadku Twoja rola jest związana z działem kadr. Czy uważasz, że praca z personelem składającym się w 50% z kobiet jest normą?

Nie jest to normą, nie w transporcie, ale jest w większości firm. W niektórych branżach nierówności te są mniej widoczne, w innych bardzo wyraźne. W naszym przypadku stworzyliśmy integracyjną politykę doboru, która pomaga nam być bardziej sprawiedliwymi i uczciwymi.

  • Czy istnieją różnice w poszukiwaniu talentów, jeśli chodzi o płeć?

Kiedy prowadzimy rekrutację, nie rozmawiamy o płci, ale o konkretnych funkcjach i potrzebach związanych z danym stanowiskiem. Liczy się osoba i rola, jaką może ona odegrać na danym stanowisku.

  • Czy uważasz, że firmy nadal koncentrują się bardziej na profilach męskich w określonych kategoriach wiekowych?

Niestety nadal istnieje zbyt wiele wykluczeń społecznych i zaszłości kulturowych, które nie pomagają kobietom w pewnym wieku. Dlatego też musimy kontynuować pracę nad włączeniem na wszystkich poziomach.

  • Czy ostatnie zmiany dotyczące np. urlopu ojcowskiego coś zmieniły?

Pomagają coś uświadomić nam wszystkim: wziąć odpowiedzialność za wychowanie najmłodszych; zrozumieć, że nie jest to tylko zadanie kobiet, ale mężczyzn i kobiet i firmy oraz społeczeństwo są w to zaangażowane. Jest to wspólny obowiązek, a jeśli sposobem działania jest zmiana prawa, to niech tak będzie.

  • Podobnie, czy jest więcej kandydatów płci męskiej na określone stanowiska?

Można powiedzieć, że w naszym przypadku jest to bardziej widoczne na stanowiskach bardziej operacyjnych i fizycznych, gdzie zmiany są rotacyjne. Trudno jest dostrzec kandydatki.

  • W jaki sposób OnTurtle promuje równość płci i przebija szklany sufit w świecie pracy?

Polityka wynagrodzeń, odpowiedni dobór, zarządzanie, szkolenia lub plany równościowe – to tylko kilka przykładów.

  • Transport to branża podlegająca ciągłym zmianom. Czy uważasz, że zmierzamy we właściwym kierunku?

W naszym przypadku chodzi o naszych głównych klientów. To nasi klienci muszą zobowiązać się do zapewnienia równości płci. Choć zauważamy, że coraz więcej kobiet można spotkać za kierownicą, to wciąż daleko nam do 50%.