Skip to main content

Rozmowa z Julią Pozo, dyrektorem ds. Teleinformatyki w OnTurtle

„Jesteśmy organizacją zorientowaną na doskonałość, więc ciągłe doskonalenie jest częścią kultury naszej organizacji, naszego DNA” – mówi Julia Pozo, dyrektor ds. Teleinformatyki. Stwierdzenie to można odnieść do każdego obszaru OnTurtle. Pozo przypomina nam, że zatrudnienie w równych proporcjach nie jest normą. „Świat pracy, ogólnie rzecz biorąc, jest zorganizowany według męskich zasad.” Dzięki niej poznaliśmy kolejny aspekt, nad którym pracuje firma: cyfryzację przedsiębiorstwa.

Kampania #WomeninTransport jest częścią naszego zobowiązania na rzecz uwidocznienia i unormowania obecności kobiet w branży transportowej, a wszystko za pośrednictwem naszego kobiecego zespołu.

 

  • Jak i kiedy rozpoczęła się twoja przygoda w świecie transportu?

Pracę w świecie transportu rozpoczęłam od płatnego stażu w firmie TUZSA, która zarządza miejskim transportem autobusowym w Saragossie. Od 17 lat pracuję w firmach związanych z przewozem osób (autobusy), współpracowałam z kierownictwem, klientami, dostawcami i pracownikami firm, które dzielą te same procesy, trasy, interesy i problemy wspólne dla firm zajmujących się transportem towarów.

  • Panuje stereotyp, że transport to raczej męski świat. Czy uważasz, że jest to uzasadnione?

Świat pracy, ogólnie rzecz biorąc, jest zorganizowany według męskich zasad. Uważam, że świat transportu nie jest tu wyjątkiem. W OnTurtle kobiety stanowią 50% personelu, ale nie jest to tak oczywiste, gdy spojrzymy na firmy z branży i/lub związane z transportem.

  • Oprócz transportu, Twoje zadanie w OnTurtle jest związane z digitalizacją, która zawsze była jednym z niedokończonych zadań branży. Na czym polega Twoja praca?

Pełniąc funkcję dyrektora ds. Teleinformatyki, muszę wspierać, promować i współpracować przy inicjatywach digitalizacji, które pojawiają się w różnych obszarach firmy, a moim ostatecznym celem jest umożliwienie i zapewnienie autonomii każdemu z działów organizacji, jeśli chodzi o zarządzanie własnymi procesami digitalizacji. Odpowiadam również za zapewnienie zgodności między przydatnością każdego narzędzia programowego/sprzętowego a jego przeznaczeniem.

  • Dlaczego firmy transportowe powinny wdrożyć tę transformację w swoich organizacjach?

Cyfryzacja ułatwia organizacjom zwiększanie wydajności i efektywności, co samo w sobie jest dobrym powodem, by z niej korzystać. Jednak poza tymi „praktycznymi” powodami, nasz świat staje się coraz bardziej cyfrowy, zwłaszcza poza światem pracy, gdzie to, co „niecyfrowe”, jest wyraźnie przestarzałe. Przepaść między cyfryzacją w środowisku zawodowym i osobistym powiększa się z każdym dniem, a oczekiwania naszych klientów i pracowników są coraz bardziej ukierunkowane na cyfrowe doświadczenia. Jeśli nie będziemy w stanie ich zaspokoić, trudno będzie nam utrzymać klientów i talenty.

Technologie rozwijają się w szalonym tempie, a transport nie stoi w miejscu. Czy to zmusza nas do ciągłego śledzenia ewentualnych zmian?

Jesteśmy organizacją zorientowaną na doskonałość, więc ciągłe doskonalenie jest częścią kultury naszej organizacji, naszego DNA. Możemy wprowadzać zmiany na lepsze w każdym obszarze organizacji, w każdej interakcji z naszymi klientami i w każdej z naszych usług. Jest to najbardziej solidny i rzetelny sposób, aby pozostać punktem odniesienia w naszej branży.