Skip to main content

Des de l’1 de gener, Regne Unit és oficialment un tercer país pel que fa a la Unió Europea. El 31 de desembre de 2020 va finalitzar el període transitori per a la seva sortida de la UE, com a conseqüència del procés conegut com Brexit, de manera que, a efectes duaners, Anglaterra, Escòcia i Gal·les reben el mateix tracte que qualsevol altre territori no pertanyent a la UE. I això, òbviament, té repercussions importants per als intercanvis comercials i, en concret, per al transport de mercaderies per carretera.

El Brexit afecta les empreses que:

 • Venen o presten serveis a organitzacions del Regne Unit.
 • Compren béns o reben serveis procedents del Regne Unit.
 • Transporten béns a través de Regne Unit.
 • Utilitzen materials i béns de Regne Unit per comerciar en el marc de règims preferencials amb països socis de la UE.

Les implicacions fiscals i duaneres comprenen, entre d’altres:

 • La presentació de declaracions duaneres en importar o exportar mercaderies a o des de Gran Bretanya, i a través del territori britànic.
 • L’aportació de dades en matèria de seguretat i protecció, a més de la declaració duanera.
 • La sol·licitud i presentació de certificats especials per a la importació o exportació de determinats béns, i el compliment de tràmits addicionals en el cas de productes subjectes a impostos especials.
 • El compliment de normes i procediments en matèria d’IVA diferents als aplicables en el marc territorial de la Unió Europea i Irlanda del Nord.

A continuació, detallem els aspectes més importants a tenir en compte per part dels conductors professionals i les empreses de transport que hagin d’operar al Regne Unit.

Què he de tenir en compte si sóc conductor?

Els conductors de països de la UE poden treballar per a operadors de Regne Unit amb un Certificat de Competència Professional (CPC) emès per un estat membre de la UE. Per garantir que podran continuar fent-ho a llarg termini, és recomanable obtenir un CPC de conductor del Regne Unit.

Necessito passaport per entrar a Regne Unit?

Fins a l’1 d’octubre de 2021, els ciutadans de la UE poden entrar al país britànic amb un passaport o el document nacional d’identitat, com fins ara. A partir d’aquesta data, serà necessari el passaport.

Hi ha limitació de desplaçaments?

Els operadors de la UE poden realitzar desplaçaments il·limitats a, des de i a través de Regne Unit, i fins a dos moviments de cabotatge en territori britànic, sempre que sigui després d’un viatge des de la UE i en un termini de set dies des de la descàrrega en el Regne Unit.

Quina documentació addicional és obligatòria?

Els operadors de la UE han de tenir una llicència del seu propi país d’establiment i portar una còpia de la llicència comunitària en tot moment. A més, és obligatori el comprovant de l’assegurança d’automòbil per al vehicle i el tràiler. Són vàlids la Carta Verda o altres comprovants d’assegurança de motor.

Quina és la documentació necessària respecte a la mercaderia transportada?

En el cas dels operadors:

És responsabilitat de l’operador la declaració de duana i proporcionar a l’empresa de transport i al conductor els documents correctes, cosa que es pot fer a través d’un tercer (agent de transport, empresa de logística o agent de duanes).

En el cas de les empreses de transport:

L’empresa ha de proporcionar al conductor la informació i tota la documentació obligatòria, i s’ha d’assegurar que el transportista conegui els documents necessaris en cada moment, incloent les inspeccions de carretera prèvies a la sortida (controls abans de la frontera), les terminals portuàries o ferroviàries, i els punts duaners.

En el cas dels conductors:

El conductor està obligat a portar durant tot el viatge la informació i documentació proporcionada per l’empresa, i a conèixer tots els tràmits necessaris. Això inclou la informació i documentació necessària per complir amb els requisits dels estats membres de la UE, ja que cada moviment de mercaderies entre les parts és tant una operació d’exportació per a les autoritats comunitàries com una d’importació per a les britàniques.

Què són les instal·lacions frontereres interiors?

Les IBF són punts del govern britànic per revisar documentació lluny de les ubicacions portuàries. Actuen com oficines tant per als trajectes de sortida com per als d’arribada. Es comprova: el Conveni de trànsit comú (CTC), el quadern ATA, el carnet TIR, la Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES).

En quins casos puc haver d’acudir a una IBF?

Els transportistes han d’anar a una IBF si:

 • Han entrat al Regne Unit o planegen sortir-ne a través de Dover, l’Eurotúnel o Holyhead i necessiten iniciar o finalitzar un moviment CTC, una revisió CITES, un quadern ATA o un carnet TIR segellat.
 • Hi han estat dirigits per esponjar el moviment a la frontera.
 • Hi han estat dirigits per a una inspecció física o documental de la càrrega.

Hi ha punts d’informació en territori britànic?

Sí, es tracta de punts d’ajuda, situats en estacions de servei d’autopistes i bars de carretera, on els conductors de vehicles pesants poden:

 • Realitzar-se una prova de Covid-19, obligatòria per creuar a França.
 • Informar-se sobre les normes i documents necessaris per transportar mercaderies des del Regne Unit.
 • Completar una revisió gratuïta de preparació fronterera per assegurar-se que disposen de la documentació necessària per entrar a la UE.
 • Rebre ajuda per utilitzar el servei d’inspecció de vehicles pesants preparats per creuar la frontera.

Què és la declaració de protecció i seguretat?

Les quatre formes en què la mercaderia es pot moure a través de les fronteres —notificació prèvia, CTC, ATA o TIR— requereixen una declaració de protecció i seguretat, que pot ser la declaració sumària de sortida (EXS) o la d’entrada (ENS).

El transportador ha d’enviar una ENS a l’autoritat duanera del país en què la càrrega entrarà al sistema de control d’importació. Les declaracions de protecció i seguretat han de presentar-se per a les importacions i exportacions de Gran Bretanya. No obstant això, a causa de l’impacte de la pandèmia de Covid-19, les ENS queden suspeses fins al 30 de juny de 2021. Les EXS se suspenen fins al 31 de març per a contenidors i vehicles buits que es desplacin en virtut d’un contracte de transport a la UE, i per a moviments de mercaderies en vehicles RoRo obligats a realitzar la declaració sumària de sortida.