Skip to main content

Des de l’1 de gener, els vehicles amb una MMA superior a 3,5 tones que circulin per les carreteres franceses estan obligats a portar un cartell de senyalització dels punts cecs. La mesura s’inclou en el Codi de Circulació, i va ser aprovada juntament amb la Llei 2019-1428 de 24 de desembre de 2019, sobre l’orientació de les mobilitats.

Amb aquesta reforma, el govern francès espera millorar la seguretat dels usuaris més vulnerables de la via pública, que sovint no són conscients de l’existència de zones sense visibilitat en els vehicles voluminosos, cosa que acaba desembocant en accidents evitables.

A continuació, t’expliquem els detalls de la normativa.

Quins vehicles han d’incorporar la senyalització?

Els que tinguin una MMA superior a 3,5 tones, excepte:

 • Vehicles agrícoles i forestals.
 • Equips de servei d’hivern.
 • Vehicles d’intervenció dels serveis que gestionen les autopistes o autovies.
 • Vehicles de motor o remolcats l’estructura dels quals impedeixi la col·locació dels elements de senyalització en qualsevol de les modalitats previstes.

De quina manera es pot fixar la senyalització?

 • Enganxant-la.
 • Mitjançant rebló.
 • Utilitzant qualsevol altre sistema sostenidor.
 • Pintant-la a la carrosseria.

L’obligació afecta els vehicles estrangers?

Sí, encara que si ja compten amb un dispositiu equivalent, tant als laterals del vehicle com a la part posterior, homologat per un altre Estat membre de la Unió Europea, no han d’adoptar cap mesura addicional.

Què passa si la senyalització no s’ajusta al model homologat pel govern francès?

Si la senyalització està col·locada tant en els laterals com a la part posterior del vehicle, abans del 31 de març de 2021, es considerarà adequada durant un període de 12 mesos a partir de la publicació de l’ordre en el butlletí oficial.

On s’ha de col·locar la senyalització?

A tots dos laterals i a la part posterior del vehicle, de manera que siguin visibles en qualsevol circumstància, sense interferir a les altres plaques i inscripcions reglamentàries, ni als llums i dispositius de senyalització, i sense dificultar el camp de visió del conductor.

En quin lloc concret s’han de col·locar els cartells?

T’hem preparat diverses imatges que il·lustren de manera senzilla la posició que han d’ocupar els cartells en cada supòsit.

 • Camió: a la part posterior, s’ha de col·locar a la dreta, a una distància d’entre 0,9 i 1,5 metres de terra; i a cada lateral, a la mateixa distància de terra, dins del primer metre des de la part frontal, sense ocupar superfícies envidrades.

 • Tractora: la senyalització ha d’ocupar, a la part del darrere, una posició compatible amb les característiques tècniques del vehicle; i a cada costat, les especificacions són les mateixes que per als camions.

 • Vehicles amb remolc: al remolc, la marca s’ha de situar d’igual manera que al camió, tenint en compte que, als laterals, ha d’estar dins del primer metre de la part davantera de la carrosseria. En els semiremolcs, el primer metre es mesura des del plat d’enganxament.

Quines són les excepcions a les especificacions de posició?

Requisits d’altura:

 • Quan, per raons tècniques, la placa no es pugui col·locar a una alçada d’entre 0,9 i 1,5 metres de terra, s’ha de fer a la més propera possible de l’interval especificat, sense superar els 2,1 metres.

Requisits de posicionament lateral:

 • Els vehicles amb sistemes de visió directa a la part inferior de les portes o amb portes de vidre hauran de col·locar els senyals respectant el màxim possible les especificacions de distància, sense superar els 3 metres des de la part frontal, tret que l’estructura del vehicle no permeti col·locar-los sense obstruir part del vidre.
 • Els criteris de col·locació dels senyals laterals no s’aplicaran als vehicles remolcats per als quals sigui tècnicament impossible. En aquests casos, els col·locaran en una posició compatible amb les seves característiques tècniques.

Requisits de posicionament del darrere:

 • Els criteris de col·locació de la marca posterior no s’apliquen als vehicles per als quals hi hagi impossibilitat tècnica. En aquests casos, l’han de col·locar en una posició compatible amb les seves característiques.
 • Alguns exemples d’aquests vehicles són: portacontenidors, porta vehicles, tractors per a semirremolcs, vehicles cisterna, vehicles de plataforma, Dolly.

Què passa amb els vehicles equipats amb lones lliscants per a la càrrega lateral?

Es recomana fixar la senyalització mitjançant pintura.

Els vehicles amb plataforma estan exempts de col·locar les marques?

No. Encara que tècnicament no es puguin col·locar dins de les especificacions de distància establertes per la normativa, han de fer-ho en una posició compatible amb les seves característiques; per exemple, utilitzant un suport desmuntable o fix.

On han de col·locar la senyalització els vehicles de Ampliroll?

Al vehicle, no a la carrosseria.

I els vehicles contenidors?

Al vehicle, no al contenidor.

On l’han de portar els vehicles que transporten cotxes?

En una posició compatible amb les seves característiques tècniques.

I els vehicles de transport de fusta?

Estan exempts de la col·locació dels senyals, ja que es troben entre els vehicles per als quals hi ha una impossibilitat estructural.

A OnTurtle som conscients de la necessitat de molts dels nostres clients de complir amb la nova normativa, per això hem preparat adhesius de senyalització d’acord amb la normativa francesa, homologats, per tant, per a la circulació pels entorns urbans. Et convidem que ens consultis a través de l’adreça de correu electrònic customerservice@onturtle.eu.