Skip to main content

Wywiad z Luisem García, Business Development Managerem w OnTurtle

Zapewnienie odpoczynku zawodowym kierowcom i ochrona przewożonych przez nich ładunków zawsze była priorytetem dla OnTurtle i powinna być również priorytetem na poziomie instytucjonalnym w Europie. Biorąc pod uwagę, że ruch samochodów ciężarowych w Europie wynosi 400 000, KE oszacowała w 2019 r., że potrzeba co najmniej 100 000 więcej bezpiecznych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych. „Brak możliwości parkowania ciężarówek w bezpiecznych miejscach naraża kierowców i powoduje milionowe straty każdego roku dla firm transportowych” – mówi Luis García Jiménez, Business Development Manager w OnTurtle. „Mówimy o problemie gospodarczym, ale także o ludziach” – podsumowuje. OnTurtle z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja Europejska zatwierdziła podstawowe zasady tworzenia przepisów wspólnotowych w celu uregulowania i standaryzacji obszarów odpoczynku i parkingów dla samochodów ciężarowych w UE, chociaż ostrzega, że to zobowiązanie jest tylko pierwszym krokiem.

 1. Jaki jest stan międzynarodowej sieci parkingowej w Europie?

Międzynarodowa sieć parkingowa w Europie jest niewystarczająca. Według obliczeń Komisji Europejskiej z 2019 roku w Europie zabraknie około 100 000 bezpiecznych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych. Do tej liczby należy doliczyć miejsca niecertyfikowane.

W 2020 r. Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził pakiet mobilności.  Jedna z przewidzianych regulacji dotyczy regularnych tygodniowych okresów odpoczynku. Wyraźnie zabronione jest, aby taki odpoczynek odbywał się w kabinie samochodu ciężarowego. Firmy transportowe narażają się na straty, jeśli nie mają wyboru i muszą parkować w niebezpiecznych lub słabo zabezpieczonych miejscach. Napady na ciężarówki dokonywane są przez zorganizowane grupy przestępcze, które zagrażają nie tylko ładunkowi, ale także integralności fizycznej kierowców. Mówimy o problemie gospodarczym, ale także o ludziach.

 1. Czy sytuacja jest taka sama we wszystkich krajach UE?

Obecnie w Hiszpanii jest pięć parkingów, które posiadają certyfikat European Secure Parking Organisation (ESPORG). Parking dla ciężarówek OnTurtle w La Jonquera jest jednym z pięciu certyfikowanych przez ESPORG i jedynym certyfikowanym na poziomie 2 przez Transported Asset Protection Association (TAPA).

Sytuacja nie jest inna w pozostałych krajach europejskich. Europa i jej państwa członkowskie są świadome sytuacji i rocznych strat, jakie ponoszą przedsiębiorstwa transportu drogowego. Wyraźnie brakuje nie tylko świadomości, ale i zaangażowania.

 1. Jaką rolę odgrywają organizacje takie jak ESPORG czy TAPA na poziomie europejskim lub światowym i jaką rolę odgrywa w nich OnTurtle?

OnTurtle jest firmą zorientowaną na doskonałość i oddaną swoim klientom. Wobec braku odpowiedzi ze strony instytucji takich jak Unia Europejska, podjęto decyzję o przystąpieniu do ESPORG i TAPA, dwóch organizacji zajmujących się bezpieczeństwem i dobrem międzynarodowych firm transportowych. OnTurtle jest członkiem obu tych organizacji.

ESPORG i TAPA były w stanie odpowiedzieć na potrzeby branży, zachęcając do inwestowania w bezpieczne parkingi dla samochodów ciężarowych i tworząc standard zapewniający im optymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Dostarczają one aktualnych informacji na temat zdarzeń w całej Europie, prowadzą szkolenia dla profesjonalistów z branży oraz organizują coroczne kongresy w celu omówienia rozwoju sytuacji i problemów. Proponowane są rozwiązania i trwają prace nad zaangażowaniem Komisji Europejskiej.

 1. Czy istnieje również potrzeba stworzenia ogólnounijnych standardów bezpiecznego parkowania dla samochodów ciężarowych na poziomie instytucjonalnym?

Kradzieże ładunków są jednym z głównych problemów, z jakimi boryka się branża transportu drogowego. I to nie tylko na drogach, do incydentów dochodzi również na parkingach niesklasyfikowanych. Należy znaleźć rozwiązanie, a instytucje muszą przede wszystkim zareagować. Dlatego ważne jest, aby Komisja Europejska opracowała standardy, połączone z systemem kontroli, które pozwoliłyby firmom transportowym na określenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu parkingów dla ciężarówek. Jest to wiadomość, którą my w OnTurtle przyjęliśmy z zadowoleniem. Zapewnienie odpoczynku zawodowym kierowcom i bezpieczeństwo ładunków jest jednym z naszych priorytetów.

 1. Czy ta deklaracja wystarczy?

Jeżeli to rozporządzenie zostanie przyjęte, będzie to pierwszy krok w kierunku skoncentrowania się na problemie braku bezpiecznych parkingów w Europie, czyli na czymś, o co branża transportu towarowego apeluje od dłuższego czasu. Stąd Komisja Europejska powinna kontynuować prace nad rozwiązaniami. Na przykład, zapewnienie finansowania dla tworzenia bezpiecznych parkingów z funduszy europejskich.

 1. Jakie wymagania musi spełniać parking dla samochodów ciężarowych, aby mógł być uznany za bezpieczny?

Parking dla ciężarówek można uznać za bezpieczny, jeśli jest odpowiednio ogrodzony, monitorowany przez kamery zarówno w dzień, jak i w nocy oraz posiada wykwalifikowany personel zdolny do reagowania na wszelkie zdarzenia. Obecnie certyfikacje podmiotów takich jak TAPA czy ESPORG na poziomie technicznym i usługowym opierają się na Standardzie Standard for Safe and Secure Truck Parking Areas. Specyfikacje te szczegółowo określają wymagania, jakie musi spełniać parking, aby otrzymać taką certyfikację.

Oczywiście istnieją inne, bardziej szczegółowe wymagania, których spełnienie zwiększa bezpieczeństwo tego obszaru: 24-godzinny nadzór, ograniczony dostęp do terenu…

 1. W rzeczywistości, OnTurtle była jednym z pionierów w rozwoju systemu bezpieczeństwa w swoim obszarze usług w La Jonquera. Dlaczego się na to zdecydowano?

OnTurtle dąży do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb swoich klientów poprzez dostarczanie rozwiązań. Stawiamy na bezpieczeństwo i jakość usług, aby zapewnić spokój swoim klientom. Wszystko to skłania nas do pracy, aby zapewnić optymalny, a przede wszystkim bezpieczny teren parkingowo-usługowy.

 1. Jakimi mechanizmami dysponuje dziś parking, aby zagwarantować odpoczynek kierowców i ich ładunków w La Jonquera?

Obecnie posiadamy certyfikat ESPORG Gold oraz certyfikat TAPA Level 2. Aby osiągnąć te kategorie, przepisy Standard for Safe and Secure Truck Parking Areas określają szereg wymagań nie tylko w zakresie bezpieczeństwa, ale także w zakresie obsługi. Teren parkingu jest ogrodzony, wyposażony w dzienny i nocny system monitoringu, z kontrolą wjazdu i wyjazdu zarówno dla samochodów ciężarowych, jak i pieszych. Pracownicy przeszli specjalne szkolenie w zakresie bezpiecznych parkingów i ustanowiono protokoły bezpieczeństwa. Ponadto do dyspozycji naszych klientów są takie usługi jak osobne prysznice dla kobiet i mężczyzn, restauracja, wifi, kosze na śmieci.

 1. Czy bezpieczeństwo jest wymogiem przy dodawaniu nowych stacji do międzynarodowej sieci firmy?

Brak parkingów strzeżonych, zwłaszcza przy stacjach paliw, jest tak duży, że nie wszystkie stacje, które dodaliśmy do naszej sieci, mają strzeżone parkingi dla samochodów ciężarowych. Zawsze szukamy sieci ze strategicznie rozmieszczonymi stacjami, z jak największą liczbą usług. Pracujemy nad rozbudową naszej sieci stacji LNG i jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi zmianami, które będą miały wpływ na branże w okresie poprzedzającym Green Deal 2050.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości bezpieczne parkingi staną się nie tylko wymogiem, ale rzeczywistością. I że będziemy mogli zaoferować naszym klientom potężną sieć bezpiecznych parkingów w Europie.

 1. Czy jest to czynnik, który sprawia, że klienci decydują się na współpracę z OnTurtle?

Proponowanie naszym klientom globalnych rozwiązań przy jednoczesnym budowaniu zaufania jest nim na pewno. Decydujące znaczenie ma również bliskość naszego profesjonalnego zespołu i nasze zaangażowanie. Nie trzeba dodawać, że bezpieczeństwo jest czynnikiem, który nasi klienci biorą pod uwagę przy wyborze naszej firmy.

 1. Czy możemy przewidzieć nowości w tym zakresie?

Obecnie pracujemy z platformami branżowymi, które pozwolą nam zaoferować, w perspektywie krótko- i średnioterminowej, sieć parkingów dla ciężarówek w Europie. Sieć taka będzie obejmować te certyfikowane lub uznane za bezpieczne obszary, które są obecnie dostępne. W miarę poprawy sytuacji, dzięki nowym inwestycjom, będziemy dodawać do naszej sieci nowe bezpieczne obszary.

Jedną z naszych wartości jest wprowadzanie innowacji i zarządzanie zmianą. Każdego dnia jako zespół angażujemy się, aby dać z siebie wszystko dla naszych klientów.