Skip to main content

Tortuga Services informuje, że z dniem 1 października pojazdy o masie powyżej 7,5 ton zostaną objęte obowiązkiem uiszczania opłat drogowych w Niemczech.

Wraz z tą datą będą wprowadzone również nowe taryfy (Taryfy Toll Collect) za przejazdy dla wszystkich rodzajów samochodów. Obecnie na terenie Niemiec jest 30.400 km płatnych dróg, z których: 25.700 to autostrady i 4.700 to drogi krajowe.

Jak można dokonać opłaty za autostrady?

Na terenie Niemic obowiązują 3 systemy uiszczania opłat:

  • Urządzenie Toll Collect wraz z GPS, który rejestruje pozycję pojazdu w systemie i oblicza opłaty na podstawie zrealizowanych kilometrów.
  • Wykup przez internet. Każdy użytkownik musi  aktywować konto online w Toll Collect, aby następnie wpisać termin i miejsce rozpoczęcia jazdy oraz miejsce docelowe.
  • Wykup przy użyciu terminalu stacjonarnego gdzie wymagane jest  wyznaczenie trasy oraz terminu przed rozpoczęciem jazdy na płatnym odcinku.

Niezależnie od wybranej opcji,  Tortuga Services zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z prowadzeniem konta Toll Collect.

Z nami nie ma konieczności dokonywania przedpłaty, zapewniamy odroczony termin płatności! Jeśli masz wątpliwości i chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

services@redtortuga.com
93 557 22 73