Skip to main content

Ostatnie wyniki finansowe firmy OnTurtle wykazują tendencję wzrostową w porównaniu do roku 2018. Rok 2019 zakończyliśmy z obrotami na poziomie 96 mln euro i 16% wzrostem usług i kontraktów paliwowych. 55% naszych klientów to klienci krajowi, a 45% to klienci międzynarodowi.

Korzystny rozwój sytuacji w ostatnich miesiącach skłania nas do prognozowania, że w 2020 roku – w którym obchodzimy 25-lecie naszej działalności – obroty nasze przekroczą 110 mln euro. Włączenie nowych stacji paliw wzmocniło naszą sieć, która obecnie składa się z ponad 1500 stacji w ośmiu krajach europejskich: w Hiszpanii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Austrii, Niemczech i na Słowenii.

Dzięki zaangażowaniu 55 naszych pracowników w roku 2019 rozwinęliśmy nowe usługi, które otworzyły etap bardziej innowacyjnej i ambitnej wizji, ukierunkowanej na wzmocnienie naszych relacji z przewoźnikami. Trzy filary, na których opiera się nowa marka OnTurtle: On The Way, Management i Innovation.

W tej linii innowacji skoncentrowanej na usługach naszą główną premierą w 2019 r. było urządzenie On Tolls Europe, które pozwala na ujednolicenie i realizację płatności z tytułu opłat drogowych w jedenastu krajach europejskich. Dzięki tej technologii przewoźnicy mogą swobodnie poruszać się po całej Europie dostosowując i personalizując swoją trasę przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wynajmu.

Kolejnym ważnym kamieniem milowym dla firmy w zeszłym roku było wyróżnienie jakości naszych usług. Dzięki zaangażowaniu firmy OnTurtle w bezpieczny i komfortowy transport, parking przy stacji La Jonquera otrzymał certyfikaty TAPA (Transported Asset Protection Association) Level 2 oraz ESPORG (European Organisation for Safe Parking) w kategorii GOLD, która gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo i optymalny pobyt dla przewoźników.