Skip to main content

Firma OnTurtle oferuje swoim klientom doradztwo prawne w zakresie zwrotu nadpłaconych w ostatnich latach niemieckich opłat drogowych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że niemiecki poziom Lkw-Maut jest sprzeczny z prawem europejskim, ponieważ uwzględnia w cenie opłaty za przejazd ciężarówki koszty policji drogowej, podczas gdy powinien uwzględniać jedynie koszty infrastruktury drogowej.

Orzeczenie sądu zobowiązuje Niemcy do zmiany ceny opłat za przejazd ciężarówek, która powinna być niższa, tj. od 3,8% do 6%. Dokładna wysokość nadwyżki jest nadal obliczana.

Przewoźnicy drogowi mogą dochodzić zwrotu nadpłaconej części opłat drogowej w ciągu ostatnich trzech lat, czyli do okresu przedawnienia roszczeń o zwrot kosztów.

Firma OnTurtle zaleca swoim klientom zebranie niezbędnych dokumentów w celu dochodzenia zwrotu, a także oferuje zarządzanie procesem przed niemieckimi władzami, aby roszczenie zostało zarejestrowane po wydaniu ostatecznego orzeczenia.

Nasz adres kontaktowy customerservice@onturtle.eu.