Skip to main content

Austriacki rząd wprowadził płacę minimalną  dla pracowników mobilnych. Poniżej znajduje się więcej informacji na ten temat:  

austria

Kto musi dostosować się do tych przepisów? 

W branży transportowej – firmy realizujące przewozy kabotażowe w Austrii

Jakie procedury powinny  zostać wprowadzone w firmach? 

Należy wypełnić niniejszy formularz online i przesłać go mailowo tutaj

Ile wynosi płaca minimalna w Austrii?

Może wynosić do 10 EUR/godz. i zmieniać się w zależności od czynników, takich jak rodzaj pojazdu, staż pracy itp. 

WAŻNA INFORMACJA: Zleca się przechowywać w pojeździe kopię przesłanej wiadomości e-mail, kopię umowy o pracę oraz wyciąg z ostatniego wynagrodzenia. 


Redtortuga w Austrii

  • Redtortuga dysponuje 12 stacjami paliw Austrii, na których akceptowane są karty Diesel Card OroDiesel Card Gasóleo Profesional i Diesel Card Recharge
  • Tortuga Services oferuje w tym kraju opłaty drogowe, odzyskiwanie podatku  VAT (20%), opłatę mandatów, serwis ogumienia na trasie i rezerwacje  pociągów