Skip to main content

Novetats del peatge alemany per a camions

Alemanya fixa noves tarifes als seus peatges el 2023

A partir de l’1 de desembre entraran en vigor importants novetats i un augment de les tarifes al peatge alemany (LKW-MAUT), que afectaran substancialment els conductors que circulin al país, especialment els dedicats al transport professional. Unes novetats que es van anunciar el passat octubre des del Parlament i el Consell Federal del país i que, a partir d’ara, tindran en compte, entre altres aspectes, el nivell d’emissions de CO2 del vehicle. Aquesta inclusió podria encarir les tarifes més d’un 30% en alguns casos.  Es calcula que cada vehicle haurà de pagar un recàrrec d’aproximadament 200 euros per tona de CO2 emesa en creuar per Alemanya.

En aquest post t’expliquem tot el que has de saber sobre els canvis i novetats en el peatge alemany i com afectaran el transport.

Com es classifiquen els vehicles amb les noves tarifes del peatge alemany?

Si fins ara, només hi havia una taula de classificació dels vehicles, a partir d’aquest mes de desembre, les noves tarifes del peatge alemany tindran en compte altres aspectes, sobretot en matèria d’emissions. Per a això, es classificaran tenint en compte tres factors: la norma d’emissions europees, les emissions de CO2 i la MMTA.

Així, en primer lloc, el titular de cada vehicle tindrà una classificació segons la normativa europea, que depèn del tipus de motor i de l’ any de matriculació: A, per als Euro 6; B, per a EEV i vehicles Euro 5; C, per als Euro 4; D, Euro 3; E, Euro 2; i F, per als Euro 1 i Euro 0.

D’altra banda, el nou peatge alemany estableix quatre categories de vehicles segons les emissions de CO2, que van de la 1 a la 4, sent la primera la que correspon als vehicles amb més emissions de CO2. Aquesta inclourà tots els vehicles de les classes Euro 0 – Euro 5, així com els Euro 6 matriculats per primera vegada des de juliol de 2019.

En tercer i últim lloc, s’ afegeix una nova categoria en els vehicles de més de 18 tones de MMTA, que correspon a vehicles amb cinc o més eixos. 

A més, també cal destacar que la classificació per pes en les tarifes del nou peatge alemany tenen en compte la massa màxima tècnicament admissible i no la massa màxima autoritzada. Aquest canvi implicarà que vehicles que estaven exempts fins ara passaran a no estar-ho, o que canviaran de categoria.

A partir de l’1 de desembre, cada titular de vehicle serà la persona encarregada d’indicar totes les dades relatives a aquesta nova classificació en el registre oficial, ja sigui d’emissions de CO2, norma d’emissions europees o la MMTA. Aquí pots descarregar la guia oficial per determinar les categories segons les emissions.

Quines exempcions hi ha en el pagament de les noves tarifes del peatge alemany?

Les noves tarifes del peatge alemany entren en vigor el pròxim 1 de desembre, però comporten algunes exempcions, almenys de manera temporal. És el cas dels vehicles de Gas Natural Comprimit (GNC) o Gas Natural Liquat (GNL), lliures de pagament del peatge a Alemanya fins al 31 de desembre de 2023, sempre que hagin sol·licitat aquesta exempció.

D’altra banda, els vehicles de zero emissions queden exempts de pagament del peatge alemany. També ho estaran aquells zero emissions de més de 4,25 tones de MMTA, encara que solament fins al 31 de desembre de 2025. A partir de llavors, s’ ha fixat que assumeixin un 25% de la tarifa, la part corresponent al cost de la infraestructura i pol·lució de l’ aire i acústica.

Cal destacar que, a partir de l’1 de juliol de 2024, els vehicles pesants a partir de 3,5 tones de MMTA també estaran obligats a pagar el peatge alemany.

Quines carreteres es veuran afectades pels canvis en el peatge alemany?

El pagament de peatges a Alemanya s’aplica a totes les autopistes i carreteres nacionals. Hi ha dos trams que queden exclosos de la xarxa de pagament. D’una banda, el tram comprès entre la frontera germana i francesa, a l’A-6, al punt d’accés de Saarbrücken-Fechingen; de l’altra, en el tram de l’A-5 des de la frontera entre Alemanya i Suïssa i la frontera entre Alemanya i França, en el punt d’accés Müllheim/Neuenburg.

Per què s’han encarit les tarifes del peatge alemany?

La modificació del finançament de les autopistes federals i carreteres bàsiques a Alemanya parteix d’ un pla pensat per garantir una infraestructura moderna, eficient i segura al país. Una responsabilitat que recau en l’ usuari, mitjançant el cobrament de peatges per ús de les carreteres.

Per a això, el Ministeri Federal de Transport i Infraestructura digital va contractar els serveis de l’empresa Toll Collect, l’empresa federal encarregada del cobrament i l’aplicació del peatge alemany que, entre d’altres, ja va ampliar en quilòmetres les vies de pagament.

Les noves tarifes del peatge alemany per a camions entraran en vigor el pròxim 1 de desembre. Segons FROET, amb aquest augment en els preus Alemanya passarà de 7.000 milions d’euros de recaptació per peatges a més de 10.000 milions.

Descobreix les categories i tarifes segons l’emissió de CO2 aquí.