Skip to main content

Substituir els tacògrafs per una versió intel·ligent per als vehicles de càrrega pesada 

El tacògraf intel·ligent de segona generació és obligatori en els nous vehicles de càrrega pesada. Un compte enrere de dos anys que ja ha arrencat també per a tots els transportistes que realitzen ruta internacional. Una norma que es va aprovar amb el Paquet de Mobilitat Europeu el 2020 i per afavorir un major control de la nova regulació sobre deslocalització de conductors en transport internacional.

Dos anys per substituir els tacògrafs per una versió intel·ligent de segona generació

De fet, en els nous tacògrafs intel·ligents per a vehicles de càrrega pesant de segona generació haurà de registrar el lloc on s’inicia el treball diari, els encreuaments de fronteres, les tasques de càrrega i descàrrega, el seguiment de la conducció acumulada cada tres hores i el lloc de finalització del període de treball diari.

Per què s’haurà de substituir el tacògraf per un intel·ligent de segona generació en vehicles de càrrega pesada?

Els tacògrafs intel·ligents per a vehicles de càrrega pesada formen part d’una normativa inclosa en el Paquet de Mobilitat que es va aprovar al juliol de 2020. Entre les diferents mesures, es va introduir la necessitat d’incloure un nou tacògraf més intel·ligent amb tecnologia que afavoreixi la localització i posició del vehicle pesant i un major control del conductor. Noves eines amb l’objectiu de controlar la deslocalització d’empreses i la competència deslleial en el sector del transport professional.

Quines novetats té un tacògraf intel·ligent de segona generació per als vehicles de càrrega pesada?

Entre les novetats, el tacògraf intel·ligent de segona generació ha d’introduir els controls que exigeix el nou Paquet de Mobilitat Europeu. Per tant, a més de vigilar els temps de conducció i descans de forma automàtica, també localitza el vehicle, així com el desplaçament dels treballadors i l’encreuament de fronteres.

Una altra novetat dels tacògrafs intel·ligents per a vehicles de càrrega pesada és el registre de les entrades per a les operacions de càrrega i descàrrega i l’obligatorietat d’incloure la interfície de diàleg amb sistemes de transport intel·ligents (ITS) per Bluetooth, que fins ara era opcional.

En resum, el nou tacògraf intel·ligent per a vehicles pesants registrarà el lloc on s’inicia el treball diari, els encreuaments de fronteres, les tasques de càrrega i descàrrega, el seguiment de la conducció acumulada cada tres hores i el lloc de finalització del període de treball diari.

Els nous tacògrafs s’han començat a instal·lar en camions, autobusos i autocars des d’agost de 2023 i compten amb un termini de fins a dos anys per a la seua implantació en tota la flota de vehicles pesants. La data límit dependrà de l’any de matriculació.

Quins vehicles pesants i quan hauran de substituir el seu tacògraf per un intel·ligent de segona generació?

El canvi a tacògraf intel·ligent dependrà també de quan s’hagi realitzat la matriculació del camió, autobús o autocar, així com del tipus de tacògraf que porti instal·lat.
En concret, si el vehicle està matriculat abans de juny de 2019, la substitució per un tacògraf intel·ligent de segona generació té de termini fins a desembre de 2024. Si, el vehicle ja porta instal·lat un tacògraf intel·ligent de primera generació, el termini per instal·lar-ne un de segona generació s’amplia fins al 21 d’agost de 2025.
En total es calcula que a Espanya més de 140.000 vehicles pesants de transport internacional hauran de substituir el seu tacògraf per un d’intel·ligent de segona generació en els pròxims dos anys. La flota europea que es veurà afectada per aquesta nova normativa oscil·la entre els 800.000 i 1.000.000 de vehicles pesants.

¿Hauran de portar tacògraf intel·ligent de segona generació els vehicles de més de 2,5 MMA?

Fins ara, els vehicles lleugers de més de 2,5 i 3,5 tones de MMA estaven exempts de portar tacògraf. Amb l’ aplicació de la nova normativa del Paquet de Mobilitat serà obligatori anar proveït d’ un. Serà a partir de juliol de 2026 i, pel moment, només si es realitza transport internacional. No es descarta una ampliació de la norma per a transport nacional en els pròxims mesos.