Skip to main content

El combustible subministrat a les estacions pròpies d’OnTurtle compleix amb les especificacions requerides en un 100% per un rendiment òptim del motor. Així ho certifica SGS, considerat el principal referent mundial en qualitat i integritat, després d’un nou anàlisi a les estacions de La Jonquera, La Jonquera Autos i Mercabarna.

Les estacions han estat subjecte de diverses auditories que garanteixen el màxim compliment de qualitat respecte les exigències del mercat. El Programa “Seal of Quality” (SoQP) valora aspectes com el bon manteniment de les instal·lacions i els processos pels que passa el carburant des de que arriba a l’estació fins que acaba al depòsit del vehicle. En aquest sentit, l’ estació de La Jonquera d’OnTurtle compta amb una planta de microfiltratge pionera a Europa, que elimina qualsevol impuresa perjudicial pel motor, fet que contribueix a l’obtenció d’aquest segell any rere any. L’estudi analitza elements com el contingut d’oxigen, la pressió del vapor o els nivells sofre al gasoil.

OnTurtle va ser la primera empresa del sector reconeguda per aquest programa en el seu primer anàlisi l’any 2017. Des d’aleshores, el segell SGS està visible als nostres sortidors per garantir als nostres clients la màxima qualitat del nostre combustible.