Skip to main content

Redtortuga ha signat un acord de col·laboració amb la Fundació ICIl per fomentar la innovació dins el sector de la logística durant el 2017. L’objetiu principal de la col·laboració conjunta és la posada en valor d’ambdues entitats i potenciar la innovació en el sector logístic.

D’aquesta manera, Redtortuga es converteix en la primera companyia d’estacions de servei que col·labora de forma conjunta amb la Fundació ICIL. L’acord es basa principalment en la gestió del coneixement de Supply Chain i la seva aplicació directa per maximitzar la productivitat empresarial.

Amb aquest acord, Redtortuga podrà establir un networking empresarial amb els diferents socis i col·laboradors de la Fundació ICIL. L’aliança es materialitzará a través de conferències, debats o amb la participació de professionals de la companyia a clàsses dels màsters o a seminaris que s’organitzen i es desenvolupen a les tres seus d’ICIL, a Barcelona, Madrid i Bilbao. Una participació que suposarà una oportunitat de negoci dins el sector del transport.

Un dels primers actes en els quals ha participat Redtortuga com a col·laborador de la Fundació ICIL són les dues edicions dels Diálogos ICIL que recentment han tingut lloc a Madrid i Barcelona. Uns actes que han significat el punto de partida d’aquest acord de col·laboració.

Firma Fundació ICIL

Sobre Fundació ICIL

La Fundació ICIL és una entitat entitat sense ànim de lucre, amb més de 30 anys d’història, dedicada a la investigació, la formació, l’assessorament i la divulgació de la logística aplicada a l’empresa.

Fou constituïda com a Fundació ICIL l’any 1999 i des dels inicis ha tingut l’objetiu de promoure la supply chain management a les empreses.

Actualment, és un punt de trobada de professionals, empreses i institucions, i la seva missió és la de servir com a instrument de desenvolupament de la funció logística i potenciar la formació de professionals fent servir les tècniques més innovadores.