Skip to main content

Aquest juliol ens hem associat a UPEI, l’Associació de Petrolers Independents d’Europa, que incorpora prop de 2.000 majoristes i distribuïdors d’energia independents de 18 països. En total, la plataforma funciona com un interfície entre productors i consumidors, que utilitzen la seva pròpia infraestructura i flexibilitat per a satisfer la demanda existent de combustibles líquids convencionals i renovables, així com alternatives no líquides com a part de la transició energètica. La nostra incorporació a aquesta plataforma suposa donar un pas més enllà en el nostre compromís per respondre a les noves demandes del sector.

Seguretat, sostenibilitat i qualitat

El principal objectiu d’UPEI és informar, debatre i ajudar a dissenyar un pla conjunt davant dels nous desafiaments i reptes globals que es plantegin en el sector energètic. Això inclou l’impuls d’una infraestructura integral per al subministrament, magatzematge i distribució de combustibles per al transport, sense perdre de vista el compromís amb la seguretat, la sostenibilitat i la qualitat del producte. Valors que formen part de la nostra filosofia des dels inicis.

El nostre ingrés a UPEI suposa incrementar la nostra competitivitat a escala internacional, reforçant així la nostra presència al continent, ambla possibilitat de crear noves sinergies i amb una participació activa en la cerca de solucions energèticament més eficients.