Skip to main content

A OnTurtle hem actualitzat les instal·lacions de la nostra estació a La Jonquera, després d’un procés de remodelació que la converteix en un autèntic hub de transport terrestre internacional de 25.000 m2. És un projecte ambiciós en el qual l’eficiència, la sostenibilitat i el servei s’uneixen a la nova imatge de marca, per convertir la nostra estació insígnia en el nostre Centre Estratègic d’Atenció al Client en ruta per Europa, 26 anys després del nostre naixement. Tots els canvis i avenços realitzats en matèria de serveis, senyalització, circulació, comunicacions i infraestructures s’han realitzat pensant en el transportista professional i l’empresa de transport.

 

Nous sortidors amb proveïment simultani

S’ha actualitzat la nova zona de sortidors per a camions de La Jonquera amb l’objectiu de millorar l’experiència dels nostres clients. Des del disseny fins a l’estructura, passant pels dispositius de seguretat o les bombes, tot està dissenyat per a un temps de parada més eficient pel transportista. De fet, els nous sortidors permeten un proveïment simultani de dos combustibles a través d’una única validació, fet que fa guanyar temps i confort als conductors professionals.

 

Un model d’estació més sostenible

A OnTurtle portem anys dissenyant un model de treball més respectuós amb el medi ambient: des de l’aterratge de la nostra xarxa de gas en constant creixement a Europa fins a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a La Jonquera.  La planta està preparada per produir 23.700 Kw/h cada any, amb una reducció de CO2 equivalent a 7.861 kg. Aquesta instal·lació es suma a la de producció solar tèrmica, que permet produir aigua calenta sanitària i millorar així l’eficiència energètica de l’estació.

 

Finalitzar el procés de renovació de la imatge

L’estètica de l’estació també ha experimentat un canvi important: marquesines, sortidors, el tòtem d’identificació de referència i la resta d’instal·lacions de la nova marca OnTurtle, de manera que ara ofereix una imatge més homogènia i  actual en tots els sentits.

Aquestes novetats es sumen a l’extensa carta de serveis de l’estació, que disposa d’aparcament propi vigilat, reconegut amb la categoria GOLD per ESPORG com un dels més segurs d’Europa, així com lavabos, dutxes, bugaderia, hotel, botiga, supermercat i restaurant. La nostra estació d’OnTurtle a la Jonquera també disposa d’una planta de microfiltratge única a Europa que garanteix la màxima qualitat del combustible.