Skip to main content

“Som una organització orientada a l’excel·lència, per la qual cosa la millor contínua forma part de la nostra cultura, del nostre ADN”, assegura Julia Pozo, la nostra Directora TIC. Una afirmació que podríem extrapolar a qualsevol àmbit d’OnTurtle. Amb una plantilla equitativa quant a presència de gènere, Pozo recorda que no és l’habitual. “El món laboral, en general, s’organitza en clau masculina”. Amb ella descobrim una altra de les facetes que es treballa des de la companyia: la digitalització de l’empresa.

La campanya #WomeninTransport forma part del nostre compromís per donar visibilitat i normalitzar la presència de la dona en el sector del transport a través de la mirada del nostre equip femení.

Com i quan va arrencar la teva aventura en el món del transport?

Vaig començar en el món del transport fent pràctiques remunerades en TUZSA, empresa que gestiona el transport urbà d’autobusos a Saragossa. Durant 17 anys he estat treballant en empreses vinculades al transport de viatgers per carretera (autobusos), relacionant-me amb els directius, clients, proveïdors i treballadors d’aquestes empreses, que comparteixen processos, circuits, interessos i problemàtiques comunes a les empreses de transport de mercaderies.

Existeix l’estereotip que el transport és més un món masculí. Ho creus justificat?

El món laboral, en general, s’organitza en clau masculina. Crec que el món del transport no és una excepció. Som un 50% dones a OnTurtle, però no és el que s’observa quan coneixes empreses del sector i/o relacionades amb el transport.

A més del transport, la teva tasca a OnTurtle va lligada a la digitalització, un concepte que s’ha plantejat sempre com una de les assignatures pendents en el sector. En què consisteix la teva feina?

Des del meu rol de Directora TIC haig de secundar, impulsar i col·laborar en les iniciatives de digitalització que sorgeixin en les diferents àrees de l’empresa, tenint com a meta final l’apoderament i autonomia de cadascun dels departaments de l’organització a l’hora de dirigir els seus propis processos de digitalització. També em correspon vetllar per l’alineament entre la idoneïtat de cada eina programari/maquinari i el seu propòsit.

Per què les empreses de transport haurien d’apostar per aquesta transformació en les seves organitzacions?

La digitalització facilita que les organitzacions creixin en eficiència i eficàcia, la qual cosa ja és en sí un bon motiu per a postar per ella. Però més enllà d’aquestes “pràctiques” raons, el nostre món és cada dia més digital, sobretot fora del món laboral, on el “no digital” està en clar desús. La bretxa existent entre la digitalització en l’entorn laboral i el personal és cada dia és més gran, i les expectatives dels nostres clients i col·laboradors s’orienten a experiències cada vegada més digitals. Si no som capaços de satisfer-les ens costarà retenir a clients i al talent.

Les tecnologies avancen a un ritme gairebé frenètic i el transport no s’atura. Això ens obliga a estar sempre pendents de possibles canvis?

Som una organització orientada a l’excel·lència, per la qual cosa la millor contínua forma part de la nostra cultura, del nostre ADN. Podem aplicar canvis per a millorar en qualsevol àmbit de l’organització, en qualsevol de les interaccions que tenim amb els nostres clients i en qualsevol dels nostres serveis. És la manera més sòlida i solvent de continuar sent referent dins del nostre sector.