Skip to main content

El passat 31 de gener es va fer efectiva la retirada del Regne Unit de la Unió Europea i, amb ella, es van disparar les alarmes en el sector del transport terrestre. Què passarà amb la circulació de mercaderies entre Europa i el seu exmembre? S’imposaran aranzels que restin competitivitat als productes europeus?

La preocupació al sector del transport és lògica, tenint en compte que el 8% de les mercaderies transportades per camions espanyols tenen la seva destinació a Regne Unit i que, per tant, el país representa el cinquè mercat per a les empreses de transport terrestre a Espanya.

Regne Unit és, de fet, el cinquè destinatari de les exportacions espanyoles en general, segons ICEX España Exportació i Inversions. Només queda per darrere de França, Alemanya, Itàlia i Portugal. Aquest vigor exportador entre Espanya i Regne Unit es reflecteix amb claredat en sectors com l’agroalimentari o el de l’automoció.

A causa d’aquesta intensitat comercial, Mónica Díaz, Network & Partners Cards EU Manager de OnTurtle, destaca que les empreses del transport “hauran de conèixer adequadament i a temps quins requisits complir per a adaptar-se a les noves regles”.

No obstant això, la posada en marxa del Brexit a finals de gener encara no ha buidat els dubtes, ja que l’Acord de Retirada preveu un període de transició que es mantindrà almenys durant tot 2020 i que fins i tot podria prorrogar-se dos anys més si totes dues parts l’acorden abans de l’1 de juliol.

Aquesta etapa d’adaptació permetrà establir la futura relació entre el Regne Unit i la Unió Europea a nivell comercial i en aspectes com la logística, el moviment de persones i mercaderies o els impostos sobre els productes, entre d’altres qüestions.

Per tant, durant aquest període transitori, es mantindran les condicions actuals per a la lliure circulació de mercaderies mentre s’avança en un nou acord comercial.

El futur acord comercial entre Regne Unit i la Unió Europea podria prendre direccions molt diverses que consolidarien o afeblirien el lliure comerç i, per tant, la circulació de mercaderies a través del transport per carretera. Mentre que l’entrada en l’Associació Europea de Lliure Comerç mantindria als britànics dins del mercat comú europeu, altres opcions suposarien, en major o menor grau, la imposició d’aranzels. Una de les possibilitats que està sobre la taula és l’absència d’un acord, la qual cosa suposaria aplicar les normes aranzelàries fixades per l’Organització Mundial del Comerç.

Serà clau, en aquest moment d’incertesa, l’accés a informació contrastada per a respondre als possibles canvis normatius. “Els nostres clients necessiten saber per a quina mena de processos i formalitats han de preparar-se en funció dels acords als quals s’arribi entre el Regne Unit i la Unió Europea, així com entre el Regne Unit i Irlanda del Nord”, afirma Díaz.

En aquest sentit, Luis García, Network & Partners Cards EU Specialist de OnTurtle, manifesta que la companyia “està en contacte permanent amb diferents actors del sector per a poder anticipar-se a les necessitats dels seus clients i mantenir-los informats en tot moment de les novetats que puguin sorgir sobre aquest tema tan rellevant”.


Com afectarà el Brexit al transport de mercaderies per carretera?

És inevitable que la incertesa continuï vigent almenys fins que finalitzi l’any 2020, però sigui com sigui l’escenari que sorgeixi llavors, l’accés a un assessorament personalitzat determinarà la capacitat del sector transporti de reaccionar ràpidament a la nova situació.