Skip to main content

El govern austríac ha implantat el salari mínim per als treballadors allà desplaçats. Aquí tens més detalls sobre la mesura: 

austria

  • ¿Qui ha de complir la normativa? 

Al sector del transport, les empreses que facin cabotatge a Àustria

  • ¿Quins tràmits han de realitzar les empreses? 

S’ha d’omplir aquest formulari online i enviar-lo per mail aquí

  • ¿De quant és el salari mínim a Àustria

Pot arribar fins els 10€/hora i varia en funció de factors com el tipus de vehicle, l’antiguitat del treballador, etc. 

IMPORTANT: Es recomana dur a bord del vehicle el correu electrònic enviat, una còpia del contracte de treball i última nòmina. 


Redtortuga a Àustria

  • Tortuga Services gestiona a Àustria els peatges, recuperació d’IVA(20%), desbloqueig del vehicle, asistència de neumàtics en carretera i reserva de trens