Právní upozornění

Majitelem tohoto portálu je společnost OIL ALBERA, SL, DIČ B17427709, se sídlem v Polígono Industrial La Campa, La Jonquera (17700), Španělsko a e-mailovou adresou oilalberasl@redtortuga.com.

Duševní a průmyslové vlastnictví

Design portálu a jeho zdrojové kódy, loga, značky a další zobrazená rozlišující označení patří společnosti OIL ALBERA, SL a jsou chráněny právem duševního a průmyslového vlastnictví.

Odpovědnost za obsah

OIL ALBERA, SL nenese odpovědnost za legálnost jiných webových stránek třetích stran, z nichž je možný přístup do tohoto portálu. Společnost rovněž neodpovídá za legálnost jiných webových stránek, jež by mohly být k tomuto portálu připojené nebo s ním propojené.

Společnost si vyhrazuje právo na změny na svých webových stránkách bez předchozího upozornění, s cílem udržovat informace a přidávat, upravovat, opravovat a odstraňovat zveřejněný obsah nebo design portálu.

Společnost nenese odpovědnost za použití informací zveřejněných na portálu třetími stranami, ani za utrpěné škody nebo ekonomické ztráty, které přímo či nepřímo povedou nebo by mohly vést k ekonomickým či materiálním újmám nebo újmám týkajících se dat způsobených použitím uvedených informací.

Uživatel těchto webových stránek a/nebo aplikace tak činí na svou vlastní odpovědnost a riziko. OIL ALBERA, SL nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí, které lze zjistit v obsahu těchto nebo jiných stránek, k nimž je možné mít přístup přes tento web. OIL ALBERA, SL nelze rovněž považovat odpovědnou za jakoukoli škodu vyvozenou z používání těchto webových stránek a/nebo aplikace, ani za jakékoli jednání uskutečněné na základě v nich obsažených informací.

OIL ALBERA, SL se nezaručuje za nepřítomnost virů nebo jiných škodlivých prvků, které by mohly způsobit škody nebo změny v počítačovém systému, elektronických dokumentech nebo souborech uživatelů webových stránek a/nebo aplikace. V důsledku toho neodpovídá společnost OIL ALBERA, SL za škody, jež by takové prvky mohly způsobit uživatelům nebo třetím stranám.

Reprodukce obsahu

Celková nebo částečná reprodukce obsahu zveřejněného na portálu je zakázána. Nicméně obsah považovaný za volně přístupná data zobrazená na portálu je třetím stranám přístupný.

Ochrana osobních údajů

Údaje, které OIL ALBERA, SL získává od uživatelů svých webových stránek a/nebo aplikace prostřednictvím „kontaktní“ aplikace webu pro zasílání formulářů s životopisem, jsou zpracovávány maximálně důvěrně za účelem vyřízení žádosti a provedení příslušných opatření k tomu, aby byla zodpovězena co nejdříve; v takovém případě budou tyto údaje začleněny zaprvé do kontaktních údajů podniku a zadruhé do údajů uchazečů o pracovní místo. Získané údaje nebudou použity za žádným jiným účelem.

Osobní údaje začleněné do systémů OIL ALBERA, SL budou používány k propagačním a reklamním nabídkám produktů nabízených touto společností a těch, o něž dotyčný požádal.

Údaje získané prostřednictvím životopisů může OIL ALBERA, SL předat jiným podnikům, pokud to budou vyžadovat za účelem použití, k němuž byly předány.

Na základě usnesení § 22 zákona o službách informační společnosti může OIL ALBERA, SL používat na terminálech příjemců prvky k ukládání a opětovnému získávání dat (soubory „cookies“) pod podmínkou, že k tomu příjemci udělili souhlas poté, co jim byly poskytnuty jasné a úplné informace o používání těchto souborů. Uživatelé mohou získat veškeré informace o účelech instalování souborů cookies a o jejich různém používání v Zásadách používání souborů cookies zveřejněných na webových stránkách společnosti OIL ALBERA, SL.

To nezabraňuje možnému uložení nebo přístupu technického rázu pouze za účelem přenosu komunikace elektronickou komunikační sítí nebo, v nezbytně nutném případě, k poskytnutí služby informační společnosti, o níž příjemce výslovně požádal.

Při žádosti o osobní údaje pro poskytnutí služby bude uživatel informován o nezbytnosti takových údajů, jež jsou považovány za zcela nutné.  V případě, že tyto povinné údaje nebudou dodány, nebude možné tyto služby poskytnout.

Uživatel může uplatnit právo vznést námitku, právo na kontrolu, opravu, zrušení, přístup nebo přenositelnost svých osobních údajů prostřednictvím žádosti zaslané na ředitelství: lopd@redtortuga.com. V této žádosti je třeba uvést jméno a příjmení uživatele, zasílací adresu, dodat fotokopii OP nebo cestovního pasu a napsat uplatňované právo; v předmětu e-mailu pak musí být uvedeno PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Prostřednictvím těchto webových stránek nejsou sbírány osobní údaje uživatelů bez jejich souhlasu, ani se nepředávají třetím stranám.

Za účelem nabízení co nejlepších služeb a snazšímu používání stránek bude analyzován počet navštívených stránek, počet návštěv, činnost návštěvníků a frekvence použití. K tomu používá OIL ALBERA, SL statistické údaje vytvořené poskytovatelem internetových služeb.

Odkazy na webových stránkách a/nebo v aplikaci mohou uživatele zavést na jiné stránky, weby a/nebo aplikace spravované třetími stranami, nad nimiž OIL ALBERA, SL nemá žádnou kontrolu. OIL ALBERA, SL není zodpovědná za obsah ani stav takových stránek, webů a aplikací a přístup na ně prostřednictvím webových stránek nebo aplikace OIL ALBERA, SL neznamená, že by společnost doporučovala nebo schvalovala jejich obsah.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Co jsou cookies? Cookie je soubor, který se stáhne do vašeho počítače/tabletu/chytrého telefonu, když vstoupíte na určité webové stránky a/nebo do určitých aplikací. Soubory cookies umožňují mimo jiné ukládat a znovu získávat informace o zvycích prohlížení uživatele nebo jeho zařízení; podle informací, které obsahují, a způsobu, jakým uživatel používá své zařízení, lze tyto soubory použít k rozpoznání uživatele.

Jaké typy cookies používají webové stránky a aplikace společnosti OIL ALBERA, SL?

a) Podle firmy, která je spravuje:

Vlastní soubory cookies: Soubory, které jsou zasílány do terminálu uživatele ze zařízení nebo domény spravované společností OIL ALBERA, SL, z nichž je poskytována služba požadovaná uživatelem.

Cookies třetích stran: Soubory, které jsou zasílány do terminálu uživatele ze zařízení nebo domény nespravované společností OIL ALBERA, SL, ale jinou firmou, která zpracovává získávaná data prostřednictvím cookies. Firmy, které instalují soubory cookies na těchto webových stránkách, najdete v oddíle „Používání souborů cookies“.

b) Podle doby, po kterou zůstávají aktivní:

Dočasné cookies pro relaci: Typ cookies navržených k vyžádání a uložení dat během doby, kdy má uživatel přístup k webovým stránkám. Trvalé cookies: Typ cookies, u nichž jsou data dále uložená na terminálu a lze k nim přistupovat a zpracovávat je během doby stanovené subjektem odpovědným za daný soubor cookie. Tato doba může být několik minut nebo až několik let.

c) Podle účelu, za kterým se zpracovávají:

Cookies pro analýzu: Soubory zpracovávané buď námi, nebo třetími stranami, které nám umožňují kvantifikovat počet uživatelů a provádět tak měření a statistickou analýzu toho, jak uživatelé nabízenou službu používají. K tomu je analyzováno prohlížení našich webových stránek nebo aplikace za účelem zlepšení nabídky našich produktů nebo služeb.

Technické cookies: Soubory zpracovávané buď námi, nebo třetími stranami, které uživatelům umožňují prohlížení našich webových stránek a využívání jejich různých možností nebo služeb, jako doplňkové komponenty (plug-iny) k výměně obsahu sociálních médií, oprávnění nebo identifikaci uživatele či relacím s multimediálním reproduktorem.

Cookies pro personalizaci: Soubory zpracovávané buď námi, nebo třetími stranami, které uživatelům umožňují přístup ke službě některých obecných charakteristik předem definovaných v závislosti na řadě kritérií v terminálu uživatele, jako je nastavený jazyk, v němž se webové stránky zobrazují.

Deaktivace nebo odstranění souborů cookies

Cookies instalované na vašem zařízení můžete povolit, zablokovat nebo odstranit pomocí konfigurace možností v prohlížeči svého počítače/tabletu/chytrého telefonu.

Používání souborů cookies

Na těchto stránkách používáme také cookies třetích stran k analýze informací o prohlížení, povolení sdílení obsahu na sociálních sítích a reprodukci videí uložených na jiných webových stránkách.

Souhlas

Prohlížením našich webových stránek nebo přístupem do naší aplikace souhlasíte s instalací a používáním cookies.

Svůj dříve udělený souhlas můžete kdykoli zrušit tak, že odstraníte soubory cookies instalované na svém zařízení pomocí konfigurace možností prohlížeče, jak je uvedeno v oddíle „Deaktivace nebo odstranění souborů cookies“. Rovněž vás informujeme, že to může mít vliv na funkce webových stránek nebo aplikace a vaše uživatelská zkušenost tak bude méně uspokojivá.