Název Redtortuga

Želva je znak, který nás identifikuje, a jméno, pod nímž jsme známi ve světě dopravy. Ovšem volba tohoto milého plaza coby identifikačního znaku společnosti má své vysvětlení.

Jakmile jsme měli představu o čerpací stanici v La Jonqueře, bylo potřeba vymyslet název společnosti a připravit logo, které by bylo reprezentativní a zároveň výrazné. Rozhodli jsme se proto pozorovat přírodní prostředí horského pásma Sierra de la Albera, které čerpací stanici obklopuje. Společnost tedy dostala název Oil Albera s odkazem na hory, které čerpací stanici obklopují, a do znaku jsme vybrali jednoho z nejtypičtějších zástupců původní fauny regionu Ampurdán. Uhodnete, o jakého živočicha šlo? Správně, byla to želva zelenavá. Pásmo Albera je jediným koutem Pyrenejského poloostrova, kde tento druh želv, který je ohrožen vyhynutím, žije ve volné přírodě.

Přírodním prostředím, které obklopuje čerpací stanici La Jonquera Redtortuga, je horské pásmo Sierra de la Albera, jediný kout Pyrenejského poloostrova, kde žije želva zelenavá ve volné přírodě

Čerpací stanice začala být mezi dopravci brzo známa jako La Tortuga (Želva), a tak při spuštění celostátní sítě nakonec došlo k přijetí názvu Redtortuga.