Informacje prawne

Właścicielem niniejszego portalu jest spółka OIL ALBERA, SL, NIP B17427709, z siedzibą na Polígono Industrial La Campa, La Jonquera (17700), e-mail: oilalberasl@redtortuga.com.

Własność intelektualna i przemysłowa

Projekt portalu wraz z kodami źródłowymi oraz logo, znaki handlowe i inne pojawiające się znaki należą do spółki OIL ALBERA, SL i są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej.

Odpowiedzialność za treści

Spółka OIL ALBERA, SL nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem stron internetowych osób trzecich, do których można wejść za pośrednictwem niniejszego portalu. Spółka nie jest również odpowiedzialna za zgodność z prawem innych stron internetowych, które mogą być powiązane lub połączone linkami z tym portalem

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swojej stronie internetowej bez wcześniejszego powiadomienia celem aktualizacji informacji poprzez dodawanie, zmienianie, poprawianie czy usuwanie opublikowanych treści lub projektu niniejszego portalu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji opublikowanych na portalu przez osoby trzecie ani za poniesione szkody lub straty ekonomiczne, które bezpośrednio bądź pośrednio powodują lub mogą spowodować szkody ekonomiczne, majątkowe lub w danych wynikające z wykorzystania ww. informacji.

Osoba korzystająca ze strony internetowej i / lub aplikacji robi to na własną odpowiedzialność. Spółka OIL ALBERA, SL nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki, które mogą wystąpić w ich treści lub na innych stronach, do których użytkownik może mieć dostęp za ich pośrednictwem. Spółka OIL ALBERA, SL również nie jest uznawana za odpowiedzialną za wszelkie szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej i / lub aplikacji ani też za działania wykonane na podstawie informacji na nich zawartych.

Spółka OIL ALBERA, SL nie może zagwarantować braku obecności wirusów lub innych szkodliwych elementów, które mogą spowodować szkody bądź zmiany w systemie informatycznym, w dokumentach elektronicznych lub w plikach użytkownika strony internetowej i /lub aplikacji. W związku z powyższym spółka OIL ALBERA, SL nie odpowiada za szkody i straty, jakie takie elementy mogą spowodować u użytkownika lub u osób trzecich.

Powielanie treści

Zabrania się powielania w całości lub w części treści publikowanych na portalu. Jednakże treści wyświetlane na portalu i uznawane za otwarte dane mogą być dostępne dla osób trzecich.

Ochrona danych

Informacje otrzymywane przez spółkę OIL ALBERA, SL od użytkowników strony internetowej i / lub aplikacji poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej przetwarzane są z zachowaniem poufności w celu rozpatrzenia zapytania i podjęcia stosownych działań, aby jak najszybciej udzielić na nie odpowiedzi, wobec czego dane włączane są do bazy danych z kontaktami spółki w pierwszym przypadku i wykorzystywane do wyboru kandydatów w drugim. Otrzymane informacje nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

Dane osobowe włączane do systemów spółki OIL ALBERA, SL będą wykorzystywane do promowania i reklamowania produktów oferowanych przez firmę i przez podmioty, o informacje o których poprosił dany użytkownik.

Dane uzyskane wskutek przekazania danych osobowych zainteresowanych mogą być przekazywane przez spółkę OIL ALBERA, SL innym firmom pod warunkiem, że wykorzystują je one do celów, dla których dane takie zostały przekazane.

Na podstawie artykułu 22 Ustawy o usługach dla społeczeństwa informacyjnego, spółka OIL ALBERA, SL może wykorzystywać urządzenia do przechowywania i odzyskiwania danych („cookies”) na urządzeniach końcowych odbiorców pod warunkiem, że udzielili oni zgody po przedstawieniu im jasnych i kompletnych informacji dotyczących ich zastosowania. Użytkownicy mogą uzyskać wszelkie informacje na temat celu instalowania plików cookies i ich zastosowania w Polityce plików cookies dostępnej na stronie internetowej spółki OIL ALBERA, SL.

Powyższe nie wpływa na możliwe przechowywanie lub dostęp techniczny w wyłącznym celu do przeprowadzenia komunikacji za pomocą sieci elektronicznej lub w koniecznym zakresie do świadczenia usług dla społeczeństwa informacyjnego zamówionych przez odbiorcę.

Jeśli dane osobowe są wymagane do świadczenia usług, użytkownik zostanie poinformowany o konieczności podania danych uznanych za obowiązkowe. Jeśli dane takie nie zostaną przekazane, świadczenie usług nie będzie możliwe.

Użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa do sprzeciwienia się na przetwarzanie danych, ich sprawdzenia, poprawienia, usunięcia, dostępu lub przenoszenia, kierując w tym celu wniosek na adres e-mail: lopd@redtortuga.com. We wniosku należy podać imię i nazwisko użytkownika, adres korespondencyjny, kserokopię dowodu osobistego lub paszportu oraz wskazać na prawo, z którego użytkownik korzysta. W tytule wiadomości należy podać PRAWO OCHRONY DANYCH.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych od użytkowników, którzy nie wyrazili na to zgody. Nie są one również przekazywane osobom trzecim.

W celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie oraz w celu ułatwienia korzystania z nich analizowana jest liczba odwiedzonych stron, liczba odwiedzin, a także aktywność odwiedzających i częstotliwość. W związku z powyższym spółka OIL ALBERA, SL wykorzystuje dane statystyczne opracowane przez dostawcę usług internetowych.

Linki zawarte na stronie internetowej i / lub w aplikacji mogą przekierować użytkownika na inne strony internetowe i / lub aplikacje zarządzane przez osoby trzecie, nad którymi spółka OIL ALBERA, SL nie ma żadnej kontroli. Spółka OIL ALBERA, SL nie odpowiada za treści ani stan takich stron internetowych i aplikacji, a dostęp do nich za pośrednictwem strony internetowe lub aplikacji nie oznacza również, że spółka OIL ALBERA, SL zaleca czy zatwierdza ich treść.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Czym jest plik cookie? Cookie jest plikiem pobieranym na komputer / tablet / smartfon przy wchodzeniu na określone strony internetowe i / lub aplikacje. Pliki cookies pozwalają m.in. na przechowywanie i odzyskiwanie informacji dotyczących sposobu przeglądania stron przez użytkownika lub na jego urządzeniu i w zależności od informacji, które zawierają i sposobu korzystania z urządzenia, mogą być wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika.

Jakie pliki cookies wykorzystuje strona internetowa i aplikacja spółki OIL ALBERA, SL?

a) W zależności od tego, jaki podmiot nimi zarządza:

Własne pliki cookies Są to pliki wysyłane na urządzenie końcowe użytkownika z urządzenia lub domeny zarządzanej przez spółkę OIL ALBERA, SL i z którego świadczone są usługi zamówione przez użytkownika.

Pliki cookies osób trzecich: Są to pliki wysyłane na urządzenie końcowe użytkownika z urządzenia lub domeny niezarządzanej przez spółkę OIL ALBERA, SL, ale przez inny podmiot, którzy przetwarza dane uzyskane za pomocą plików cookies. W zakładce „Wykorzystanie plików cookies” można sprawdzić jakie podmioty umieszczają pliki cookies na tej stronie internetowej.

b) W zależności od okresu, w jakim są aktywne:

Pliki cookies sesyjne: Jest to rodzaj plików cookies zaprojektowanych do zbierania i przechowywania danych, kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową. Stałe pliki cookies: Jest to rodzaj plików cookies, w których dane przechowywane są na urządzeniu końcowym i mogą być one dostępne i przetwarzane przez okres wskazany przez administratora plików cookies – może on wynosić od kilku minut do kilku lat.

c) W zależności od celu, w jakim są przetwarzane:

Analityczne pliki cookies: Są to pliki, które przy przetwarzaniu przez nas lub przez osoby trzecie, powalają na określenie liczby użytkowników i przeprowadzenie pomiarów i analiz statystycznych związanych z korzystaniem z usługi przez użytkowników. W związku z tym analizowane jest przeglądanie naszej strony internetowej lub aplikacji w celu ulepszenia oferty produktów czy usług.

Techniczne pliki cookies: Są to pliki, które przy przetwarzaniu przez nas lub przez osoby trzecie, powalają użytkownikowi na poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z różnych opcji lub usług dostępnych na niej, takich jak wtyczki do portali społecznościowych, uwierzytelnianie lub identyfikacja użytkownika bądź sesji z odtwarzacza multimediów.

Pliki cookies konfiguracyjne: Są to pliki, które przy przetwarzaniu przez nas lub przez osoby trzecie, powalają użytkownikowi na dostęp do usługi posiadającej pewne domyślnie określone parametry w zależności od szeregu kryteriów na urządzeniu końcowym użytkownika, takich jak domyślny język, w którym wyświetlana jest strona internetowa.

Wyłączanie lub usuwanie plików cookies

Mogą Państwo zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookies zainstalowane na urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki w komputerze / tablecie / smartfonie.

Wykorzystanie plików cookies

Na niniejszej stronie internetowej wykorzystujemy również pliki cookies osób trzecich celem analizy informacji o przeglądaniu stron, umożliwienia udostępnienia treści na portalach społecznościowych oraz odtwarzania filmów wideo umieszczonych na innej stronie internetowej.

Zgoda

Przeglądanie naszej strony internetowej lub korzystanie z naszej aplikacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na instalowanie i korzystanie z plików cookies.

Mogą państwo wycofać wcześniej udzieloną zgodę w każdej chwili, usuwając pliki cookies zainstalowane na urządzeniu, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, zgodnie z tym, co wskazano w zakładce „Wyłączanie lub usuwanie plików cookies”. Informujemy również, że może to wpłynąć na funkcjonalności strony internetowej lub aplikacji, a korzystanie z niej może okazać się niesatysfakcjonujące dla użytkownika.